Konferencja Ministerstwa Sprawiedliwości – „Nowe regulacje prawne w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii w dążeniu do realizacji celów polityki karnej i zdrowotnej.

Lepiej zapobiegać niż leczyć. Myślę, że nikt z nas nie znajdzie argumentów, by zanegować to oczywiście i zasadne twierdzenie. Każda chwila zainwestowana w edukację i profilaktykę – to lata zysku dla zdrowia i bezpieczeństwa. W każdym wymiarze inwestycja ta jest bezcenna – powiedział dzisiaj Stanisław Chmielewski, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości w trakcie konferencji „Nowe regulacje prawne w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii w dążeniu do realizacji celów polityki karnej i zdrowotnej”. Spotkanie odbyło się w gmachu resortu sprawiedliwości.
Dzisiejsza konferencja była zwieńczeniem konsultacji społecznych dotyczących m.in.: prac nad projektem rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie zbierania informacji na temat używania przez oskarżonego środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych.W trakcie spotkania dyskutowano także nad regulacjami zawartymi w znowelizowanej ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii, która wchodzi w życie 9 grudnia tego roku.
 
W spotkaniu – poza przedstawicielami Ministerstwa Sprawiedliwości – udział wzięli także sędziowie, prokuratorzy, reprezentanci organizacji pozarządowych zajmujących się leczeniem, terapią lub edukacją w stosunku do osób uzależnionych lub używających środków odurzających szkodliwie, naukowcy. Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii przyjmuje na siebie obowiązek realizacji założeń unijnej polityki narkotykowej (opracowanej na lata 2005 – 2012), która w ramach zmniejszenia popytu na środki odurzające przewiduje działania mające na celu opracowanie i usprawnienie skutecznego, zintegrowanego i wszechstronnego systemu zmniejszania popytu opartego na wiedzy, z uwzględnieniem zapobiegania, wczesnego interweniowania, leczenia, zmniejszania szkód, rehabilitacji i środków społecznej reintegracji w ramach Państw Członkowskich UE.
– Nikt już nie powinien ulegać tak skrajnemu przekonaniu, by uważać, że kryminalizacja osób uzależnionych spowoduje zniwelowanie popytu na narkotyki. Wzmacnianie mechanizmów kryminalizacji wobec osób uzależnionych – umacnia jedynie czarny rynek narkotykowy, doprowadza do wzrostu cen i praktycznie uniemożliwia kontrolę nad tym obszarem przestępczości, ogranicza również dostępność do leczenia i powiększa straty społeczne spowodowane kryminalizacją i izolacją penitencjarną osób uzależnionych czy używających środki odurzające – powiedział Stanisław Chmielewski. – Jesteśmy przekonani, że walka z podażą narkotykową, przestępczością związaną z produkcją, wprowadzaniem do obrotu czy przemytem musi uderzać punktowo w grupy przestępcze zajmujące się tymi procederami. Reakcja prawa w odniesieniu do osób używających środki odurzające powinna natomiast odzwierciedlać zasadę priorytetu leczenia, edukacji czy działań terapeutyczno – edukacyjnych, które wzmacniają szanse na zmianę, a także w wymiarze racjonalnym – ograniczenie szkód społecznych i zdrowotnych – dodał.
Joanna Dębek
Rzecznik Prasowy
Ministra Sprawiedliwości
Jakub Gajewski
Latest posts by Jakub Gajewski (see all)
0 Komentarzy

Napisz komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

Sadzić, Palić, Zalegalizować!        |        WolneKonopie.org © 2020  -  Made on blunt. -  underground.  
lub

Zaloguj się używając swojego loginu i hasła

lub     

Nie pamiętasz hasła ?

lub

Create Account