1. UŻYWANIE DO CELÓW MEDYCZNYCH

Zakaz używania marihuany dotyczy każdego bez wyjątku, w tym chorych i umierających. Ze wszystkich negatywnych konsekwencji zakazu żaden nie jest tak tragiczny i krzywdzący, jak brak możliwości wykorzystania leczniczych właściwości konopi.  Obejmuje on chorych na nowotwory poddawanych chemioterapii, chorych na AIDS, jaskrę czy cierpiących na przewlekłe bóle neuropatyczne, reumatoidalne zapalenie stawów i wszelkich problemów ze spastyką mięśni, takich jak: stwardnienie rozsiane, paraplegia, Quadriplegia, padaczka i wiele innych. Konopie i przetwory z nich powinny być dostępne na receptę dla poważnie chorych w pierwszej kolejności ze względu na szerokie spektrum działania i bardzo małą toksyczność. Dopiero później stosować się powinno leki, które wraz z ich użyciem niosą większe zagrożenie dla zdrowia pacjenta.

Apelujemy aby system państwowy nie stawał między pacjentem, a jego lekarstwem mówiąc wbrew wszelkim dowodom o nieskuteczności takiej kuracji.  Na całym świecie co chwila publikowane są badania naukowe i świadectwa wyleczeń, na które nie reagują przedstawiciele naszej władzy. Poprzez nasze działania  staramy się wpłynąć na zmianę prawa i ochronę zdrowia pacjentów medycznej konopi. Dzięki naszej inicjatywie Trybunał Konstytucyjny przychylił się do konieczności zmiany prawa w tym zakresie i zasygnalizował konieczność rozpatrzenia problemu przez Sejm. W Polsce co jakiś czas organizowane są debaty o wykorzystaniu  konopi w medycynie  oraz programy telewizyjne czy audycje radiowe, w których bierzemy udział, lecz to kropla w morzu potrzeb. Nasze społeczeństwo musi zrozumieć, że konopie to roślina o wyjątkowych właściwościach leczniczych, nie ma takiej drugiej rośliny na świecie!

 2.UŻYWANIE DO CELÓW PRZEMYSŁOWYCH

Konopia przemysłowa (siewna) odnosi się do nie-psychoaktywnego szczepu tej rośliny. Uprawiana była przez rolników na całym świecie do celów przemysłowych. Konopie to jedna z najsilniejszych i najbardziej wszechstronnych roślin do upraw rolnych i ma około 40 tysięcy zastosowań komercyjnych. Różne części rośliny mogą być wykorzystywane do wytwarzania papieru, tekstyliów, kosmetyków, farb, odzieży, środków spożywczych, izolacji, i paszy dla zwierząt. Daje znacznie wyższą wydajność z hektara niż substytuty tj. pulpa drzewna czy bawełna i nie wymaga praktycznie żadnych pestycydów. Obecnie areał tych upraw jest mocno ograniczony przez wprowadzoną prohibicję. Również w Polsce postawione są ograniczenia praktycznie uniemożliwiające prowadzenie opłacalnej uprawy. Wolne Konopie prowadzą projekt Hemp Lobby, w którym przedstawiają wszelkie walory zastosowania tej rośliny w przemyśle. Lobbujemy u ustawodawców, aby rozróżnili konopie siewne od indyjskich i ułatwili rolnikom możliwości prowadzenia upraw. Poprzez nasz projekt pomagamy również w zakładaniu własnych upraw. Obecnie w ponad 30 krajach istnieje możliwość opłacalnej uprawy tj. Francja, Niemcy, Anglia, Japonia, Australia czy Czechy. Na początku XX w. Polska była w czołówce produkcji konopi na całym Świecie, a Polacy są producentami najlepszych odmian konopi przemysłowej. Szkoda, że kilkadziesiąt lat temu zlikwidowaliśmy prężną gałąź naszej gospodarki ograniczając możliwości naszym rolnikom oraz gospodarce.

 

3.UŻYWANIE DO CELÓW PRYWATNYCH

Już najwyższy czas, aby przestać aresztować odpowiedzialnych palaczy marihuany. 3 miliony Polaków używa tej rośliny jako używki, kilkaset tysięcy jej nadużywa. Aresztowanie tych najczęściej uczciwych i praworządnych obywateli nie służy poniekąd słusznemu celowi, jakim jest ograniczenie używania narkotyków. Zmusza rząd do niewłaściwej ingerencji w obszary naszego życia prywatnego i powoduje ogromne szkody dla życia, kariery i rodzin więcej niż 25 000 palaczy marihuany aresztowanych każdego roku w Polsce.

Konsumenci używki nie różnią się od swoich niepalących rówieśników, z wyjątkiem używania przez nich marihuany. Podobnie jak większość Polaków, są odpowiedzialnymi obywatelami, którzy ciężko pracują, wychowują dzieci, współdziałają z otaczającą ich społecznością i również chcą bezpiecznego, wolnego od przestępczości obszaru, w którym żyją. Oni nie są częścią problemu przestępczości i nie powinni być traktowani jak przestępcy. Państwo polskie winno pozyskiwać użytkowników przeciwko czarnemu rynkowi a tymczasem konsumenci spychani są w jego sidła.

Odpowiedzialne używanie marihuany nie powoduje żadnych szkód dla społeczeństwa i nie powinno leżeć w gestii zainteresowania władz państwowych. Obecnie, bardziej widoczne są szkody spowodowane zakazem używania marihuany niż przez stosowanie samej używki. Popieramy zniesienie wszelkich kar za prywatne posiadanie marihuany, uprawę na własny użytek, i rozdawanie non-profit małych ilości marihuany wśród dorosłych. Wspieramy rozwój prawnie kontrolowanego rynku marihuany.

Wszystkie narkotyki, leki, używki w tym marihuana, mogą być nadużywane. Naszą zasadą jest przekonywanie do odpowiedzialnego używania, również przez młodzież. Najlepszym sposobem zapobiegania narkomanii jest rzetelna, wiarygodna i rzeczowa edukacja narkotykowa. Jedynie w warunkach, w których marihuana jest oceniana z perspektywy zdrowia publicznego, zamiast perspektywy wymiaru sprawiedliwości i spraw karnych, może być skutecznym działaniem profilaktycznym. Tak jak w przypadku alkoholu, możliwość palenia marihuany powinna być ograniczona tylko do dorosłych. Prowadzenie pojazdów lub obsługa maszyn ciężkich po użyciu powinny być dla ogółu zabronione, wyjątkiem mogą być pacjenci bądź ludzie mający specjalne zezwolenie.

Od wielu lat lobbujemy i prowadzimy różne działania, aby wzbudzić debatę w społeczeństwie oraz doprowadzić do zmiany świadomości oraz prawa, jakie obecnie obowiązują. Od kilku lat obserwujemy efekty tych działań i, mimo że społeczeństwo wciąż ma małą wiedzę na ten temat, widzimy poruszenie w pozytywnym kierunku w środowiskach prokuratorskich, sędziowskich i politycznych.

Stowarzyszenie Wolne Konopie

Sadzić, Palić, Zalegalizować! | WolneKonopie.org © 2021 - Made on blunt. - underground: BTC: 17NmuD6sAUWSMaRREHMhdavVu4pse2U5Vh ETH: 0xb8e9b131bc5a3e06e3a87ad319f5e5b9b1f9ed16
  • Partnerzy

  • Dowiedz się jak tu trafić. 

  • lub

    Zaloguj się używając swojego loginu i hasła

    Nie pamiętasz hasła ?

    Skip to content