Konferencja Ministerstwa Sprawiedliwości – „Nowe regulacje prawne w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii w dążeniu do realizacji celów polityki karnej i zdrowotnej.

Lepiej zapobiegać niż leczyć. Myślę, że nikt z nas nie znajdzie argumentów, by zanegować to oczywiście i zasadne twierdzenie. Każda chwila zainwestowana w edukację i profilaktykę – to lata zysku dla zdrowia i bezpieczeństwa. W każdym wymiarze inwestycja ta jest bezcenna – powiedział dzisiaj Stanisław Chmielewski, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości w trakcie konferencji „Nowe regulacje prawne w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii w dążeniu do realizacji celów polityki karnej i zdrowotnej”. Spotkanie odbyło się w gmachu resortu sprawiedliwości.
Dzisiejsza konferencja była zwieńczeniem konsultacji społecznych dotyczących m.in.: prac nad projektem rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie zbierania informacji na temat używania przez oskarżonego środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych.W trakcie spotkania dyskutowano także nad regulacjami zawartymi w znowelizowanej ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii, która wchodzi w życie 9 grudnia tego roku.
 
W spotkaniu – poza przedstawicielami Ministerstwa Sprawiedliwości – udział wzięli także sędziowie, prokuratorzy, reprezentanci organizacji pozarządowych zajmujących się leczeniem, terapią lub edukacją w stosunku do osób uzależnionych lub używających środków odurzających szkodliwie, naukowcy. Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii przyjmuje na siebie obowiązek realizacji założeń unijnej polityki narkotykowej (opracowanej na lata 2005 – 2012), która w ramach zmniejszenia popytu na środki odurzające przewiduje działania mające na celu opracowanie i usprawnienie skutecznego, zintegrowanego i wszechstronnego systemu zmniejszania popytu opartego na wiedzy, z uwzględnieniem zapobiegania, wczesnego interweniowania, leczenia, zmniejszania szkód, rehabilitacji i środków społecznej reintegracji w ramach Państw Członkowskich UE.
– Nikt już nie powinien ulegać tak skrajnemu przekonaniu, by uważać, że kryminalizacja osób uzależnionych spowoduje zniwelowanie popytu na narkotyki. Wzmacnianie mechanizmów kryminalizacji wobec osób uzależnionych – umacnia jedynie czarny rynek narkotykowy, doprowadza do wzrostu cen i praktycznie uniemożliwia kontrolę nad tym obszarem przestępczości, ogranicza również dostępność do leczenia i powiększa straty społeczne spowodowane kryminalizacją i izolacją penitencjarną osób uzależnionych czy używających środki odurzające – powiedział Stanisław Chmielewski. – Jesteśmy przekonani, że walka z podażą narkotykową, przestępczością związaną z produkcją, wprowadzaniem do obrotu czy przemytem musi uderzać punktowo w grupy przestępcze zajmujące się tymi procederami. Reakcja prawa w odniesieniu do osób używających środki odurzające powinna natomiast odzwierciedlać zasadę priorytetu leczenia, edukacji czy działań terapeutyczno – edukacyjnych, które wzmacniają szanse na zmianę, a także w wymiarze racjonalnym – ograniczenie szkód społecznych i zdrowotnych – dodał.
Joanna Dębek
Rzecznik Prasowy
Ministra Sprawiedliwości
Jakub Gajewski
Postaw nam kawę
Postaw mi kawę na buycoffee.to
0 Komentarzy

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

Sadzić, Palić, Zalegalizować! | WolneKonopie.org © 2021 - Made on blunt. - underground: BTC: 17NmuD6sAUWSMaRREHMhdavVu4pse2U5Vh ETH: 0xb8e9b131bc5a3e06e3a87ad319f5e5b9b1f9ed16
  • Partnerzy

  • Dowiedz się jak tu trafić. 

  • lub

    Zaloguj się używając swojego loginu i hasła

    Nie pamiętasz hasła ?

    Skip to content