+

PETYCJA O ZMIANĘ STANOWISKA W SPRAWIE PROWADZONEJ DOTYCHCZAS PRZEZ POLSKIE WŁADZE POLITYKI NARKOTYKOWEJ