6 listopada 2012 r. Colorado i Waszyngton stały się pierwszymi dwoma stanami USA – i dwoma pierwszymi miejscami na świecie – gdzie zalegalizowano marihuanę dla dorosłych. Dwa lata później Alaska , Oregon i Waszyngton, DC poszły w ich ślady. W 2016 r. wyborcy w czterech dodatkowych stanach – Kalifornii , Massachusetts , Maine i Nevadzie – również przegłosowali ustawy legalizujące marihuanę. 

W styczniu 2018 r. Vermont stał się pierwszym stanem, które zalegalizowało marihuanę za pośrednictwem legislatury stanowej. Oczekuje się, że więcej stanów zalegalizuje marihuanę w najbliższej przyszłości.

Dowody wskazują, że legalizacja marihuany jak narazie przekuwa się w sukces. Państwa oszczędzają pieniądze i chronią społeczeństwo, kompleksowo regulując marihuanę dla dorosłych.

Sukces ten prawdopodobnie przyczynił się do historycznie wysokiego poziomu publicznego poparcia dla legalizacji marihuany w USA, która stale wzrastała do rekordowego poziomu 64%. Większość Amerykanów – w tym 51% republikanów – popiera obecnie legalizację marihuany.

Aresztowania za marihuanę gwałtownie spadły w miejscach gdzie ją zalegalizowano – oszczędzając setki milionów dolarów i oszczędzając tysiące ludzi przed napiętnowaniem na całe życie.

 

POSZCZEGÓLNYM STANY WYDAJĄ PRZYCHODY Z MARIHUANY NA SPOŁECZNE DOBRA.

 • W latach 2015-2017 Colorado wydało 230 milionów dolarów na rzecz Departamentu Edukacji w Kolorado, aby sfinansować budowę szkół, wczesną alfabetyzację, zapobieganie znęcaniu się i zdrowie behawioralne.
 • Oregon przeznacza 40% dochodów z podatku marihuany na państwowy fundusz szkolny, wpłacając do funduszu 34 miliony dolarów. Państwo dystrybuuje również 20% środków na leczenie uzależnienia od alkoholu i narkotyków.
 • Szacuje się , że 15-procentowy podatek od sprzedaży w Nevadzie przyniesie 56 milionów dolarów w ciągu najbliższych dwóch lat na finansowanie szkół państwowych.
 • Washington poświęca 25% na leczenie zaburzeń związanych z zażywaniem substancji psychoaktywnych, edukację i profilaktykę. Państwo przekazuje także 55% swoich dochodów z marihuanowego podatku na finansowanie podstawowych planów zdrowotnych.
 • Alaska będzie zarabiać rocznie około 12 milionów dolarów, które sfinansują leczenie uzależnień od narkotyków i ośrodki opieki społecznej.
 • Kalifornia i Massachusetts zainwestują część swoich dochodów z marihuany w społecznościach najbardziej dotkniętych aresztowaniami narkotykowymi i uwięzieniem, szczególnie w społecznościach o niskich dochodach, w celu naprawienia szkód wynikających z nierównego egzekwowania prawa antynarkotykowego.

UŻYWANIE MARIHUANY PRZEZ MŁODZIEŻ JEST STABILNE.

Wskaźniki używania marihuany przez młodzież pozostały stabilne, zarówno w całym kraju, jak i w stanach, które zalegalizowały marihuanę dla dorosłych.

 • Zgodnie z ankietą na temat zachowań w zakresie ryzyka młodzieży z 2015 r. 21,7% amerykańskich uczniów szkół średnich stosowało w ostatnim miesiącu marihuanę, a odsetek ten był stały w ciągu ostatniej dekady.
 • W Waszyngtonie, Kolorado i na Alasce wskaźniki używania marihuany wśród uczniów szkół średnich w dużej mierze przypominają słupki krajowe. Te wyniki są obiecujące, co sugeruje, że obawy o powszechny wzrost stosowania nie spełniły się.
 • W Oregonie, Nevadzie, Kalifornii, Maine, Massachusetts i Waszyngtonie, programy regulujące marihuanę nie zostały jeszcze ustalone lub są tak nowe, że prawdopodobnie nie wpłynęłyby na wskaźniki wykorzystania młodzieży w sposób natychmiast zmierzalny. Podczas gdy wskaźniki używania różnią się znacznie w tych stanach, w większości ustabilizowały się lub spadły w ciągu lat poprzedzających legalizację.

LEGALIZACJA MARIJUANA JEST POŁĄCZONA Z NIŻSZYMI STOPAMI SZKÓD OPIOIDOWYCH.

Zwiększony dostęp do marihuany wiązał się z redukcją niektórych najbardziej niepokojących szkód związanych z opioidami, w tym zgonów spowodowanych przedawkowaniem opioidów i nieleczonych zaburzeń związanych z używaniem opioidów.

 • W stanach z dostępem do marihuany leczniczej śmiertelność z powodu przedawkowania jest prawie 25% niższa niż w państwach bez legalnego dostępu do marihuany, a wraz z upływem czasu nasilają się spadki wskaźników zgonów.
 • Prawny dostęp do marihuany medycznej wiąże się z 23% zmniejszeniem uzależnienia od opioidów lub hospitalizacjami związanymi z nadużywaniem i 15% mniejszą liczbą przyjęć do leczenia opioidami.
 • Analiza zgonów spowodowanych przedawkowaniem opioidów w Kolorado wykazała, że ​​po legalizacji marihuany do użytku dla dorosłych odnotowano spadek o 0,7 zgonów miesięcznie w państwie i że dziesięcioletni trend wzrostowy przedawkowania zaczął spadać po 2014 roku, czyli w pierwszym roku po legalizacji marihuany i jej detalicznej sprzedaży.

BEZPIECZEŃSTWO NA DRODZE

LEGALIZACJA NIE SPOWODOWAŁA, ŻE BEZPIECZEŃSTWO NA DROGACH SPADŁO

Całkowita liczba aresztowań za jazdę pod wpływem alkoholu i innych narkotyków spadła w Kolorado i Waszyngtonie , dwóch pierwszych stanach regulujących marihuanę dla osób dorosłych.

 

NIE MA ŻADNEJ KORELACJI POMIĘDZY LEGALIZACJĄ MARIHUANY A ŚMIERTELNYMI WYPADKAMI SAMOCHODOWYMI

Badania pokazują, że wypadki śmiertelne w stanie Kolorado i Waszyngtonie nie mają nic wspólnego z marihuaną. Wskaźniki zderzeń w obu stanach są statystycznie podobne do porównywalnych stanów bez legalnej marihuany.

 

MARIHUANA I GOSPODARKA

DOCHODY SPRZEDAŻY I PODATKU PRZEKRACZAJĄ OCZEKIWANIA.

Sprzedaż marihuany w Kolorado, Waszyngtonie, Oregonie i na Alasce, a ostatnio w Nevadzie, zaczęła się powoli, gdy konsumenci i regulatorzy dostosowali się do nowych systemów. Jednak po uruchomieniu ogólna sprzedaż i dochody podatkowe w każdym stanie szybko przekroczyły wstępne szacunki.

 

Sprzedaż w Kalifornii rozpoczęła się 1 stycznia 2018 roku i żadne dane nie są jeszcze dostępne. Sprzedaż w  Massachusetts rozpocznie się dopiero w lipcu 2018 r. Sprzedaż w stanie Maine jest wstrzymana, w oczekiwaniu na zatwierdzenie projektu ustawy w celu wdrożenia uregulowanego przez państwo programu marihuany. W Waszyngtonie DC nie zezwala się obecnie na sprzedaż detaliczną, produkcję lub sprzedaż.

PRZEMYSŁ MARIHUANY TWORZY NOWE MIEJSCA PRACY.

Wstępne szacunki sugerują, że legalny przemysł marihuany zatrudnia od 165 000 do 230,000 osób pracujących w pełnym i niepełnym wymiarze godzin w całym kraju. Liczba ta będzie nadal rosnąć, ponieważ więcej stanów zalegalizuje marihuanę i zastąpi nieuregulowane rynki nowymi legalnymi rynkami marihuany.

Obecnie jednak brakuje uregulowań prawnych dotyczących rynku marihuany na rynku regulowanym. Społeczności najbardziej poszkodowane przez kryminalizację marihuany walczyły o pokonanie wielu barier utrudniających uczestnictwo w tym rynku.

Niektóre stany i miasta wdrażają zasady, które pomagają zwiększyć sprawiedliwość i zmniejszyć bariery wejścia na legalny rynek marihuany. Na przykład Massachusetts przyjmuje zasady mające na celu zapewnienie, że osoby najbardziej poszkodowane przez kryminalizację marihuany mogą uczestniczyć w rynku regulowanym. Ponadto w Kalifornii wcześniejsze przestępstwo narkotykowe nie może być jedyną podstawą do odmowy licencji na marihuanę. To łagodzi szkody dla osób o niskich dochodach, czarnych i latynosów, które od dziesięcioleci nieproporcjonalnie były aresztowane i skazywane za przestępstwa związane z marihuaną.

GOING FORWARD: OBSZARY WZROSTU

POTRZEBUJEMY ZMNIEJSZENIA RÓŻNORODNOŚCI RASOWEJ I REFORMY PRAKTYK POLICJI.

Powszechnie wiadomo, że istnieją rozległe różnice rasowe w egzekwowaniu przepisów dotyczących marihuany. Czarni i Łacińscy ludzie są bardziej narażeni na aresztowania za przestępstwa związane z marihuaną niż biali, pomimo podobnego wskaźnika wykorzystania i sprzedaży w grupach tych rasowych.

 • Kolorado aresztowania za marihuanę dla białych zmniejszyły się o 51%, ale tylko o 33% w przypadku latynosów i 25% w przypadku czarnych w latach 2012-2014.
 • Stopa aresztowania po zniesieniu legalności dla czarnych w Waszyngtonie jest dwukrotnie wyższa niż stopa procentowa dla innych ras i grup etnicznych.
 • Czarna osoba w Waszyngtonie jest 11 razy bardziej narażona na aresztowanie za publiczne spożywanie marihuany niż osoba o białym kolorze skóry.

 

Legalizacja marihuany dramatycznie zmniejsza liczbę osób aresztowanych za przestępstwa związane z marihuaną; nie zamyka jednak działań policyjnych na tle rasowym. Praktyki policyjne muszą zostać zreformowane, aby w pełni zlikwidować nierówne egzekwowanie przepisów dotyczących marihuany. Departamenty policji powinny:

 • Przyjąć modelowe zasady, które zabraniają funkcjonariuszom angażowania się w profilowanie rasowe i edukowanie ich o szkodach dyskryminujących w oparciu o rasę.
 • Promować odpowiedzialność i przejrzystość, gromadzić dane dotyczące wyszukiwania, cytowania i zatrzymywania. Dane te powinny być zestawiane, udostępniane społeczeństwu i oceniane pod kątem różnic rasowych, tak aby można było opracować politykę policyjną w celu zmniejszenia nierówności rasowych w zakresie praktyk egzekwowania prawa.

POTRZEBUJEMY USTALIĆ BEZPIECZNE MIEJSCA DLA LUDZI GDZIE MOŻNA KONSUMOWAĆ MARIHUANĘ

Spożywanie marihuany w miejscach publicznych jest nielegalne we wszystkich ośmiu stanach oraz w Waszyngtonie, które zalegalizowały marihuanę dla dorosłych w wieku 21 lat i starszych. Jest to wykroczenie w Nevadzie i Waszyngtonie, a cywilna kara podlega karze i opłatom we wszystkich innych państwach. Oznacza to, że osoby, które nie mają środków na zapłacenie mandatów i opłat, a także osoby bez domów lub mieszkań z subsydiowaniem federalnym, ryzykują, że zostaną uwięzieni za spożycie zgodnej z prawem substancji. Naruszenie prawa do użytku publicznego jest również nieproporcjonalnie egzekwowane wobec osób kolorowych, szczególnie czarnych.

Aby rozwiązać te problemy, kilka państw zezwoliło klubom towarzyskim lub sklepom na konsumpcję marihuany na miejscu. Jednak wdrożenie tych firm przebiega powoli. Konieczne jest, aby te firmy były legalne, aby wszyscy mieli bezpieczne miejsca do spożywania marihuany, wolne od interwencji policyjnych.

POTRZEBUJEMY PROMOWANIA DEKRYMINALIZACJI MARIHUANY I OBNIŻENIA KAR DLA MŁODZIEŻY I MŁODYCH DOROSŁYCH.

W kilku stanach legalizacja marihuany spowodowała niezamierzoną konsekwencję zmniejszenia historycznie dużej liczby młodzieży (poniżej 18 lat) i młodych dorosłych (18 do 20 lat) zatrzymanych i aresztowanych za przestępstwa związane z marihuaną. Jednak redukcje te są niespójne w stosunku do stanu. W niektórych okolicznościach młodzież stanowi obecnie coraz większą liczbę osób oskarżonych o przestępstwa związane z marihuaną.

 • Kolorado liczba osób w wieku 18 lat, które padły ofiarą przestępstw związanych z marihuaną, wzrosła o 5%.
 • W 2016 r. Stopa zarekwirowania marihuany dla młodzieży z Oregonu była prawie siedmiokrotnie wyższa niż stopa dorosłości.
 • W 2015 r. 98% wszystkich skazań na posiadanie marihuany w Waszyngtonie dotyczyło młodzieży.

Chociaż zmniejszenie liczby aresztowanych młodych ludzi po legalizacji jest pozytywnym krokiem, konieczne są dalsze reformy. Podejście kalifornijskie jest zbyt nowe, aby można było je ocenić, ale wydaje się dobrym krokiem w kierunku zmniejszenia ryzyka związanego z udziałem wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych związanych z marihuaną wśród młodych ludzi i młodzieży:

 • W Kalifornii młodzież w wieku poniżej 18 lat może zostać oskarżona tylko o wykroczenie. Nie grozi im już kara pozbawienia wolności lub kary finansowe. Zamiast tego są oni zobowiązani do udziału w edukacji, poradnictwie lub służbie społecznej.
 • Wszystkie wykroczenia związane z marihuaną zostaną automatycznie wykreślone z rejestru młodzieży, kiedy ukończone zostanie 18 lat.
 • Kary za większość działań związanych z marihuaną zostały albo zdekryminalizowane, albo zredukowane w przypadku młodych osób w wieku od 18 do 20 lat.

 

PEŁNY RAPORT

ŹRÓDŁO: DRUGPOLICY

Jakub Gajewski
Postaw nam kawę
Postaw mi kawę na buycoffee.to
0 Komentarzy

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

Sadzić, Palić, Zalegalizować! | WolneKonopie.org © 2021 - Made on blunt. - underground: BTC: 17NmuD6sAUWSMaRREHMhdavVu4pse2U5Vh ETH: 0xb8e9b131bc5a3e06e3a87ad319f5e5b9b1f9ed16
 • Partnerzy

 • Dowiedz się jak tu trafić. 

 • lub

  Zaloguj się używając swojego loginu i hasła

  Nie pamiętasz hasła ?

  Skip to content