Inicjatywa Wolne Konopie rozpoczęła eksperyment obywatelski, który na zawsze może rozwiązać problemy użytkowników konopi w Polsce. Społeczny Klub Konopny (ang. cannabis social club) jest to zrzeszenie osób fizycznych powołane w celu utworzenia grupy samopomocy rozwiązywania problemów związanych z używaniem marihuany.

Jak i w jakim celu?

Zważając na to, że przeciwdziałanie narkomanii należy do zadań własnych gminy, eksperyment zostanie przeprowadzony na poziomie gminnym.
Organ Gminy w celu realizacji zadań opracowuje projekt Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, uwzględniając: Potrzebę odpowiedniego kształtowania polityki społecznej, gospodarczej, oświatowo-wychowawczej i zdrowotnej, w szczególności poprzez:

1) działalność wychowawczą, edukacyjną, informacyjną i zapobiegawczą;
2) leczenie, rehabilitację i reintegrację osób uzależnionych;
3) ograniczanie szkód zdrowotnych i społecznych;

Eksperyment polega na utworzeniu w świetle prawa, za przyzwoleniem organów gminy Społecznego Klubu Konopnego nazywanego też Green House, który przyczyni się do ograniczenia szkód zdrowotnych i społecznych związanych z niekontrolowaną konsumpcją marihuany.

Wolne Konopie zauważyły, że niemożliwym jest całkowite wykluczenie konsumpcji marihuany, w związku z czym należy dążyć do ograniczenia nadużywania i negatywnych zjawisk wynikających z zaopatrywania się w używkę na tzw. czarnym rynku. Idea Społecznego Klubu Konopnego łączy działania edukacyjne, informacyjne, zapobiegawcze z działaniami na rzecz rehabilitacji i ograniczania szkód.

Ograniczanie szkód zdrowotnych i społecznych są to działania ukierunkowane na zmniejszenie problemów zdrowotnych i społecznych wynikających z używania w celach innych niż medyczne środków odurzających. W przypadku marihuany najmniej uciążliwym dla osoby zażywającej sposobem zmniejszenia problemów jest właśnie możliwości kontrolowanej konsumpcji.

Ponadto idea kontrolowanej uprawy konopi indyjskich przyczyni się w stopniu nieporównywalnie lepszym od wszelkich innych form do monitorowania trendów, rozmiaru i rozpowszechnienia zjawiska. Pozwoli to na rzetelną walidację oszacowań liczby użytkowników marihuany, w tym użytkowników problemowych. Ponieważ to Marihuana jest zwykle tą pierwszą nielegalną substancją, z którą użytkownik ma kontakt, empiryczna weryfikacja dotychczas zebranych danych statystycznych na temat używania tej substancji ma znaczenie pierwszoplanowe dla podejmowania dalszych działań. Z punktu widzenia ochrony zdrowia zebranie wiarygodnych danych to cel o wiele bardziej doniosły, niż cele kryminalno polityczne, które w tym przypadku niesłychanie utrudniają dotarcie do grupy docelowej. Przeprowadzenie eksperymentu na poziomie gminy doprowadzi do uzyskania nowego narzędzia do badania postaw społecznych, które z powodzeniem będzie można zastosować w skali całego kraju.

Kto i dla kogo?

Uczestnikami eksperymentu będą mogli zostać pełnoletni członkowie stowarzyszenia zwykłego przystępujący na podstawie pisemnej deklaracji. Przed przystąpieniem do eksperymentu uczestnicy będą musieli przejść obowiązkowe wstępne badanie lekarskie, w którym lekarz psychiatra wyda opinię na temat użytkownika (stopień uzależnienia, aktualny stan zdrowia psychicznego, używanie innych substancji psychoaktywnych, medyczne wskazania/przeciwwskazania). W czasie trwania eksperymentu podobne badania będą przeprowadzane cyklicznie.

Aby rozpocząć eksperyment organ gminy może opracować nowy projekt Gminnego programu, lub zaktualizować bieżący. Do przeprowadzenia pierwszego eksperymentu nie jest nawet konieczne uchwalanie tego programu przez organ stanowiący, wystarczy, że organ wykonawczy podejmie czynności faktyczne zmierzające do przeprowadzenia eksperymentu, żeby jego wyniki uwzględnić opracowując nowy Gminny Program.

Co zyskamy?

Korzyści płynące z Społecznych Klubów Konopnych to m.in.:

-Rezygnacja z konsumpcji marihuany pochodzącej z nielegalnych źródeł na rzecz konsumpcji marihuany uzyskanej z własnej uprawy , marginalizacja nielegalnego obrotu tą substancją w skali gminy;
-Redukcja szkód zdrowotnych wynikających z używania zanieczyszczonej lub chemicznie wzbogacanej marihuany pochodzącej z nielegalnego obrotu;
-Zbadanie faktycznej ilości osób zainteresowanych legalnym dostępem do marihuany na podstawie pisemnej deklaracji i badań lekarskich;
-Badanie wpływu tolerowanego i kontrolowanego dostępu do marihuany na poziom ochrony zdrowia publicznego;
-Badanie, monitorowanie i kontrolowanie zjawiska konsumpcji marihuany;

źródło:
WolneKonopie.pl

Tags:
Postaw nam kawę
Postaw mi kawę na buycoffee.to
0 Komentarzy

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

Sadzić, Palić, Zalegalizować! | WolneKonopie.org © 2021 - Made on blunt. - underground: BTC: 17NmuD6sAUWSMaRREHMhdavVu4pse2U5Vh ETH: 0xb8e9b131bc5a3e06e3a87ad319f5e5b9b1f9ed16
  • Partnerzy

  • Dowiedz się jak tu trafić. 

  • lub

    Zaloguj się używając swojego loginu i hasła

    Nie pamiętasz hasła ?

    Skip to content