Pomimo wystosowania w 2009 r. szeroko publikowanego memorandum mówiącego „Nauka i proces naukowy będą nawigowały decyzjami mojej administracji”, pozostaje jasne, że federalni legislatorzy i Biały Dom nadal świadomie ignorują naukę w sprawie konopi oraz polityki federalnej, które skazują ją na ten sam, prohibicyjny status prawny jak heroina.

Rzeczywiście, w 2011 r. administracja Obamy posunęła się nawet do odrzucenia petycji administracyjnej, która wzywała do przesłuchań nad przewartościowaniem bezpieczeństwa i skutków trawki, które w Federalnym Rejestrze brzmiały: „Marihuana nie posiada obecnie akceptowalnego użycia medycznego w leczeniu w USA lub użycia medycznego z poważnymi restrykcjami. W tym momencie znane ryzyka zażywania marihuany nie zostały zrównoważone przez szczególne korzyści w dobrze kontrolowanych badaniach klinicznych, w których naukowo ocenia się bezpieczeństwo i skuteczność. „(Prehistoryczne stanowisko administracji zostało podtrzymane w styczniu przez panel trzech sędziów Sądu Apelacyjnego Stanów Zjednoczonych dla Dystryktu Kolumbii.)

 

Niemniej jednak naukowe badania cannabisu i zdrowia jego konsumentów nigdy nie były bardziej rozpowszechnione. Wyniki badań są publikowane prawie codziennie, zbijają zarzuty rządu federalnego, które mówią, że roślina marihuany jest bardzo niebezpieczną substancją bez jakiegokolwiek terapeutycznego zastosowania. Jednak, właściwie wszystkie te badania – i, co ważniejsze, ich uwikłanie w politykę publiczną – nadal są ignorowane przez legislatorów. Tutaj podamy zaledwie parę przykładów z ostatnich odkryć dotyczących cannabisu, o których rząd federalny ci nie powie.

Ludzie palący często cannabis nie mają zwiększonego ryzyka zachorowania na raka płuc, które mają ludzie palący rzadko lub niepalący.

 

Ci, którzy regularnie wdychają dym cannabisowy, nie posiadają zwiększonego ryzyka zachorowania na raka płuc w porównaniu z tymi, którzy zażywają go okazjonalnie lub w ogóle – według danych zaprezentowanych w kwietniu na corocznym spotkaniu Amerykańskiej Akademii Badań nad Rakiem.

 

Badacze z Uniwersytetu Californii w Los Angeles przeanalizowali dane z sześciu badań kliniczno-kontrolnych, przeprowadzonych w latach 1999-2012 na 5,000 osób (2,159 przypadków i 2,985 kontroli) z całego świata. Informują: „Nasze dane z badań nie wykazały szczególnej zależności między intensywną, długą czy narastającą konsumpcją dymu cannabisowego a ryzykiem zachorowania na raka płuc w ogóle lub u niepalących.”

Activists Demonstrate In Favor Of Easing Arrests For Small Quantity Marijuana Possession

Poprzednie badania kliniczno-kontrolne również nie zdołały znaleźć zależność między paleniem cannabisu a rakami głowy i szyi, czy rakami górnych przewodów pokarmowego i oddechowego. Niemniej jednak, federalna administracja ds. egzekwowania narkotyków nadal podtrzymuje: „Palacze marihuany zwiększają swoje ryzyko zachorowania na raka głowy, szyi, płuc i dróg oddechowych.”

 

Stałe zażywanie cannabisu jest powiązane ze zmniejszeniem czynników ryzyka zachorowania na cukrzycę typu drugiego.Czy kiedyś trawka odegra rolę w powstrzymaniu rozwijającej się epidemii cukrzycy typu drugiego? Najnowsze badania dowodzą, że może.

 

Wg danych z badań opublikowanych w tym miesiącu w Amerykańskim Magazynie Medycznym, ci, którzy regularnie konsumują cannabis, posiadają korzystne wskaźniki dotyczące kontroli cukrzycy w porównaniu do okazjonalnych konsumentów lub nie-konsumentów.

 

Badacze z Centrum Medycznego im. dziekan Beth Israel w Bostonie przestudiowali autoraporty od prawie 5,000 dorosłych diabetyków, dotyczące tego czy palą lub czy kiedykolwiek palili marihuanę. Naukowcy donoszą, że ci, którzy byli aktualnymi i regularnymi palaczami, posiadali o 16% obniżone poziomy insuliny na czczo oraz zredukowany opór insuliny w porównaniu z tymi, którzy nigdy nie zażyli trawki. Dla kontrastu, ci nieużywający mieli więcej w obwodzie ciała i mniejsze poziomy HDL (lipoproteina o dużej gęstości lub tzw. „dobry cholesterol”), czyli dwa czynniki ryzyka dla diabetyków typu drugiego.

 

Podobne korzyści były zgłaszane przez okazyjnych palaczy cannabisu, lecz te zmiany były mniej widoczne, „sugerując, że wpływ marihuany na insulinę i opór insuliny pojawia się tylko w okresach używania” – raportują badacze.

 

Ostatnie odkrycia wspierają te z badań zespołu z Los Angeles z 2012 r., wydanych w Brytyjskim Magazynie Medycznym, który mówi, że u dorosłych, którzy zażywali marihuanę w przeszłości wykazano ograniczone występowanie cukrzycy typu drugiego oraz udowodniono zmniejszone ryzyko nabycia tej choroby niż ci, którzy nie zażywali w przeszłości cannabisu, nawet po tym jak naukowcy dostosowali zmienne środowiskowe (przynależność etniczna, poziom aktywności fizycznej, itp.) Zakończyli badanie słowami: „[Ta] analiza dorosłych w wieku 20-59 lat (…) pokazała, że badani, którzy używali marihuany, mieli obniżone rozpowszechnienie DM (Diabetes Mellitus, czyli cukrzyca) i niższe szanse na DM w porównaniu do badanych nie palących marihuany”.

 

CUKRZYCA TO TRZECIA NAJCZĘSTSZA PRZYCZYNA ZGONU W USA PO CHOROBACH SERCA I RAKU.

Wdychanie cannabisu dramatycznie łagodzi symptomy choroby Leśniowskiego-Crohna

 

Palenie cannabisu dwa razy dziennie zauważalnie redukuje objawy choroby Leśniowskiego-Crohna, rodzaju zaburzenia zapalnego jelit, które uderza w ok. pół miliona Amerykanów rocznie. Tak mówią rezultaty pierwszego w historii kontrolowanego badania placebo, które określić miało wpływ marihuany na chorobę Leśniowskiego-Crohna – opublikowane online w tym miesiącu w naukowym piśmie Kliniczna Gastroenterologia i Hepatologia.

 

Naukowcy z Centrum Medycznego Meir, departamentu gastroenterologii i hepatologii w Izraelu zbadali bezpieczeństwo i skutki wdychania cannabisu względem placebo u 21 pacjentów z chorobą Leśniowskiego-Crohna, którzy nie odpowiadali na tradycyjne metody leczenia. Jedenastu badanych wypalało typowe cannabisowe papierosy, które zawierały 23% THC i 0,5% cannabidiolu – niepsychotropiczny cannabinoid znany ze swoich właściwości przeciwzapalnych – dwa razy dziennie przez okres ośmiu tygodni. Pozostałe 10 osób paliło papierosy z placebo, które nie zawierały aktywnych cannabinoidów.

 

Badający ogłosili: „Nasze dane pokazują, że w czasie 8-tygodniowej kuracji bogatym w THC cannabisem, nie placebo, zauważono znaczące obniżenie o 100 punktów wyniku CDAI (wskaźnik aktywności choroby Leśniowskiego-Crohna)”. Pięciu z jedenastu pacjentów w badanej grupie poinformowało o remisji choroby (określana jest ona jako redukcja ponad 150 punktów w CDAI). Ci, którzy palili marihuanę, donosili o zmniejszonym bólu, zwiększonym apetycie i lepszym śnie. Naukowcy zameldowali, że „żadne szczególne efekty uboczne” nie zostały powiązane z wdychaniem cannabisu.

 

Wyniki kliniczne uzasadniają dekady niepotwierdzonych raportów pacjentów z chorobą Leśniowskiego-Crohna, z których połowa potwierdza, że używa cannabisu by złagodzić symptomy choroby.

Marihuanopodobne substancje powstrzymują infekcje HIV w białych komórkach krwi

 

Podawanie THC zostało powiązane ze zmniejszoną umieralnością i poprawionym postępem choroby u małp z SIV (małpi wirus nabytego upośledzenia odporności), prototypu wirusa HIV. Więc czy cannabinoidy działają podobnie u ludzi? Odkrycia ostatnio opublikowanego preklinicznego badania wskazują, że odpowiedź może być twierdząca, ujawniają również prawdopodobny mechanizm działania substancji w zwalczaniu choroby.

 

W opisanym w majowej edycji Magazynu Biologi Leukocytowej badacze z Temple University – szkoły medycznej w Filadelfii – wykazali, że podawanie molekuł cannabinoidów ogranicza zakażenia HIV w makrofagach (białe krwinki, które pomagają w odpowiedzi immunologicznej organizmu). Naukowcy badali wpływ trzech komercyjnie dostępnych syntetycznych molekuł cannabisu (składniki nieorganiczne, które działają na te same rejony receptorów endogennych, co cannabinoidy z rośliny) na makrofag zainfekowany HIV. Kontynuując podawanie, badacze okresowo pobierali próbki, by określić aktywność enzymu nazywanego transkryptazą odwrotną, który jest niezbędny do powielania się HIV. W dniu 7. naukowcy raportowali, że podawanie wszystkich trzech składników wiązało się ze znacznym obniżeniem replikacji HIV.

 

„Wyniki pokazują, że selektywne molekuły CB2 (receptor cannabinoidu 2) mogą zostać potencjalnie użyte w duecie z istniejącymi lekami antyretrowirusowymi, otwierając drzwi do leków nowej generacji w terapii HIV/AIDS” – podsumowali badacze z Temple University w oświadczeniu. „Dane również wspierają ideę, która mówi, że ludzki system odpornościowy może zostać nakierowany na walkę z infekcją HIV.”

Cannabinoidy oferują prawdopodobną terapię na PTSD (zespół stresu pourazowego)

 

Syndrom stresu pourazowego w przybliżeniu wpływa na ponad osiem milionów Amerykanów rocznie, a efektywne terapie można policzyć na palcach jednej ręki. Kolejne, właśnie opublikowane w majowej edycji magazynu Psychiatria Molekularna, badanie wskazuje na to, że cannabinoidy posiadają potencjał by skutecznie leczyć ten stan.

 

Badacze z Nowojorskiej Szkoły Medycznej informują, że pacjenci zdiagnozowani z PTSD posiadają podniesione ilości endogennych receptorów cannabinoidów w rejonach mózgu odpowiedzialnych za strach i niepokój. Jako dodatek autorzy podają, że te osoby cierpią również z powodu obniżonej produkcji anandamidu – endogennego neurotrasmitera cannabinoidów – co powoduje, że system endocannabinoidów ma zachwianą równowagę. (Endogenny system receptorów cannabinoidów to system regulacyjny, który istnieje w każdym żywym organizmie, by przyspieszać homeostazę).

 

Autorzy spekulowali, że wzrost produkcji cannabinoidów w organizmie prawdopodobnie przywróciłby naturalną chemię mózgu i równowagę psychologiczną. Potwierdzili: „[Nasze] odkrycia potwierdzają, przynajmniej w części, pojawiający się dowód na to, że (…) roślinopochodne cannabinoidy, takie jak marihuana, mogą posiadać dobry wpływ na osoby z PTSD, pomagają ulżyć powracającym koszmarom i innym objawom PTSD”.

 

Naukowcy wywnioskowali: „Dane zawarte tutaj są pierwszymi, o których wiemy, że możemy zademonstrować krytyczną rolę receptorów CB1 (cannabinoid) i endocannabinoidów w etiologii (nauka o przyczynach chorób) PTSD u ludzi. Jako takie zapewniają bazę, na której będzie można rozwijać i zatwierdzać biomarkery informatywne w podatności na PTSD, a także do prowadzenia racjonalnego rozwoju terapii na PTSD opartej na dowodach nowej generacji”.

 

Jednak nie spodziewaj się, że federalni oficjele pomogą przyspieszyć ten proces. W 2011 r. urzędnicy federalni uniemożliwili badaczom z Uniwersytetu Arizona w Phoenix przeprowadzenie zatwierdzonego przed FDA (Federalna Agencja ds. Narkotyków i Leków) klinicznego badania kontrolowanego placebo, by określić wpływ cannabisu na 50 pacjentów z PTSD.

 

Naukowa jedność? Nie, kiedy chodzi o marihuanę. Marne widoki.

 

 

ŹRÓDŁO

Tłumacz: Agata Piórko

LINKI:

[1] http://www.alternet.org
[2] http://www.alternet.org/authors/paul-armentano
[3] http://www.whitehouse.gov/the_press_office/Memorandum-for-the-Heads-of-Executive-Departments-and-Agencies-3-9-09/
[4] http://blog.norml.org/2011/07/08/federal-government-reaffirms-flat-earth-position-regarding-medical-cannabis/
[5] http://safeaccessnow.org/blog/blog/2013/01/22/appellate-decision-puts-the-ball-in-your-court/
[6] http://www.oncologypractice.com/oncologyreport/news/top-news/single-view/marijuana-habit-not-linked-to-lung-cancer/73840afd2cca226b9e6a9ddc7cb0d039.html
[7] http://www.abstractsonline.com/Plan/ViewAbstract.aspx?mID=3086&sKey=3e3df4f9-a49f-40e7-a260-ccc3c54e0125&cKey=c7c6690d-3e5e-438e-9de4-d6f67a0703fb&mKey=9b2d28e7-24a0-466f-a3c9-07c21f6e9bc9
[8] http://norml.org/news/2009/05/14/marijuana-smoking-not-associated-with-cancers-of-the-head-or-neck <http://norml.org/news/2009/05/14/marijuana-smoking-not-associated-with-cancers-of-the-head-or-neck
[9] http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2006/05/25/AR2006052501729.html
[10] http://www.justice.gov/dea/druginfo/drug_data_sheets/Marijuana.pdf
[11] http://www.sciencedaily.com/releases/2013/05/130515085208.htm
[12] http://norml.org/news/2012/12/20/study-cannabis-use-associated-with-decreased-prevalence-of-diabetes
[13] http://bmjopen.bmj.com/content/2/1/e000494.full
[14] http://now.msn.com/marijuana-reduces-crohns-disease-symptoms-in-meir-medical-center-study
[15] http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23648372
[16] http://www.alternet.org/drugs/5-marijuana-compounds-could-help-combat-cancer-alzheimers-parkinsons-if-only-they-were-legal
[17] http://norml.org/news/2011/08/04/cannabis-use-common-among-patients-with-inflammatory-bowel-disease-study-says
[18] http://norml.org/news/2011/06/16/thc-administration-halts-disease-progression-decreases-mortality-in-primate-version-of-human-immunodeficiency-virus
[19] http://www.medicaldaily.com/articles/15095/20130502/marijuana-active-ingredient-weaken-hiv-thc.htm
[20] http://www.jleukbio.org/content/93/5/801.abstract
[21] http://www.sciencecodex.com/temple_scientists_weaken_hiv_infection_in_immune_cells_using_synthetic_agents-111434
[22] http://www.nature.com/mp/journal/vaop/ncurrent/full/mp201361a.html
[23] http://www.foxnews.com/health/2013/05/14/marijuana-like-compound-could-lead-to-first-ever-medication-for-ptsd/
[24] http://norml.org/library/item/introduction-to-the-endocannabinoid-system
[25] http://www.rawstory.com/rs/2011/10/04/dept-of-health-and-human-services-blocks-fda-approved-marijuana-research-for-veterans/
[26] http://www.maps.org/research/mmj/marijuana_for_ptsd_study/
[27] http://www.alternet.org/tags/marijuana
[28] http://www.alternet.org/tags/cannabis-0
[29] http://www.alternet.org/tags/science-0
[30] http://www.alternet.org/%2Bnew_src%2B

 

Postaw nam kawę
Postaw mi kawę na buycoffee.to
0 Komentarzy

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

Sadzić, Palić, Zalegalizować! | WolneKonopie.org © 2021 - Made on blunt. - underground: BTC: 17NmuD6sAUWSMaRREHMhdavVu4pse2U5Vh ETH: 0xb8e9b131bc5a3e06e3a87ad319f5e5b9b1f9ed16
  • Partnerzy

  • Dowiedz się jak tu trafić. 

  • lub

    Zaloguj się używając swojego loginu i hasła

    Nie pamiętasz hasła ?

    Skip to content