Dla udokumentowania legalności uprawy i zbioru nie ma znaczenia % THC zbadany przez Policję. Policja w ogóle nie jest uprawniona do badania % THC z upraw, na które zezwolenie wydał wójt – chyba że ma podejrzenie, że rolnik wysiał rośliny inne niż z kwalifkowanych nasion.

Jeżeli policja nie ma dowodów na to, należy uprzedzić policję o tym, a następnie:

 • powiadomić prokuratora i komisję europejską
 • pozwać skarb państwa o odszkodowanie

W komunikacji z policją/prokuratorem/komisją europejską należy powołać się na przepisy polskie:

USTAWA O PRZECIWDZIAŁANIU NARKOMANII

Art. 47. 1. Zezwolenie na uprawę maku lub konopi włóknistych wydaje wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce położenia uprawy.


2. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, wydaje się, w drodze decyzji, na wniosek zawierający:

1) imię, nazwisko, określenie miejsca zamieszkania i adres albo nazwę (firmę), siedzibę i adres wnioskodawcy;

2) informację o odmianie konopi włóknistych, powierzchni uprawy oraz numer działki ewidencyjnej w ewidencji gruntów i budynków, określonej na podstawie przepisów prawa geodezyjnego i kartograficznego

3. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, określa:
1) podmiot, dla którego je wydano;
2) numer kolejny zezwolenia;
3) odmianę  konopi włóknistych;
4) powierzchnię uprawy
5) numer działki,

Art. 46 ust. 3.

3. Stosowanie materiału siewnego konopi włóknistych kategorii elitarny albo kategorii kwalifikowany w rozumieniu przepisów o nasiennictwie potwierdza się fakturą zakupu tego materiału siewnego oraz etykietą z opakowań materiału siewnego tych roślin.

 • bez faktury i etykiety nie będzie wydane pozwolenie
 • faktura i etykieta stanowią dowód z mocy ustawy

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI EUROPEJSKIEJ 639/2014

 Art. 9
1. Do celów art. 32 ust. 6 rozporządzenia (UE) nr 1307/2013 kwalifikowalność obszarów wykorzystywanych do produkcji konopi zależy od wykorzystywania nasion odmian wymienionych we Wspólnym katalogu (…) w dniu 15 marca roku, na który płatność została przyznana (…)

NASIONA NABYTE LEGALNIE – ZGODNIE Z USTAWĄ O NASIENNICTWIE

 • od podmiotu, który ma pozwolenie na obrót materiałem siewnym
 • odmiana która jest w unijnym katalogu


SĄ LEGALNE I UZYSKANE Z NICH KONOPIE TEŻ SĄ LEGALNE

Nie bój się walczyć o swoje prawa!

Sadzić, Palić, Zalegalizować!

Jakub Gajewski
Postaw nam kawę
Postaw mi kawę na buycoffee.to
0 Komentarzy

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

Sadzić, Palić, Zalegalizować! | WolneKonopie.org © 2021 - Made on blunt. - underground: BTC: 17NmuD6sAUWSMaRREHMhdavVu4pse2U5Vh ETH: 0xb8e9b131bc5a3e06e3a87ad319f5e5b9b1f9ed16
 • Partnerzy

 • Dowiedz się jak tu trafić. 

 • lub

  Zaloguj się używając swojego loginu i hasła

  Nie pamiętasz hasła ?

  Skip to content