Walka o godność, wolność i sprawiedliwość.

Obywatele vs Władza.

 • Prohibicja alkoholowa, 1919 do 1933: Kiedy używanie marihuany stało się popularne w odpowiedzi na prohibicję alkoholową, konserwatywni działacze antynarkotykowi narzekali na „zagrożenie marihuaną”, łącząc narkotyki z przestępczością, przemocą i innymi złymi zachowaniami.

 • 1930,  zostało utworzone Federalne Biuro ds. Narkotyków : Do 1931 roku 29 stanów uznało marihuanę za przestępstwo. 

 • Jednolita ustawa o środkach odurzających z 1932 r . : Ustawa ta skłoniła poszczególne stany, a nie władze federalne, do uregulowania kwestii narkotyków.

 • 1936 Premiera propagandowego filmu antimarijuana „Reefer Madness” (zwanego także „Tell Your Children”). Sztuczna i „wymęczona” narracja zaczyna się od jednego zaciągnięcia się papierosem z marihuaną, a następnie prowadzi do więcej niż jednej śmierci i kończy się złowieszczym ostrzeżeniem: „Straszliwa marihuana może sięgnąć teraz po twojego syna lub córkę… lub twoją… lub TWOJĄ! „

 • Ustawa o podatku od marihuany z 1937 r . : Osoby, które ubiegały się o pewne korzyści medyczne wynikające z marihuany, mogły teraz robić to swobodnie, pod warunkiem zapłacenia podatku akcyzowego.

 • Burmistrz Fiorello H. LaGuardia powołuje Komitet ds. Problemu Marihuany w Nowym Jorku w 1939 r. W celu zbadania skutków tej używki. 220-stronicowy „Raport LaGuardii”, jak się stało, ukazał się w 1945 roku. Komitet stwierdza, że ​​„palenie marihuany nie prowadzi do uzależnienia w medycznym tego słowa znaczeniu”, a narkotyk „nie jest decydującym czynnikiem w popełnianiu poważnych przestępstw”. Burmistrz mówi jednak, że będzie nadal egzekwował przepisy zakazujące marihuany.

 • Ustawa Boggsa w roku 1951 r. ustanawia pierwsze obowiązkowe kary pozbawienia wolności dla osób naruszających przepisy dotyczące narkotyków. Zgodnie z przepisami, sponsorowanymi przez przedstawiciela Hale Boggsa z Luizjany, kary za sprzedaż narkotyków ustalane są na 2 do 5 lat w federalnym zakładzie karnym dla przestępstw popełnionych po raz pierwszy, 5 do 10 lat dla drugich i 10 do 20 lat dla trzecich. W styczniu 1952 roku zaczynają się pierwsze rajdy antynarkotykowe federalnego biura ds. narkotyków. Kilka dni później biuro ogłasza spadek spożycia narkotyków.

 • Ruch kontrkulturowy lat 60.: w USA używanie marihuany gwałtownie wzrosło w tym czasie i stało się podstawą stylu życia „hipisów”. Badania zlecone przez prezydentów Kennedy’ego i Johnsona wykazały, że „używanie marihuany nie wywołuje przemocy”. Pojawia się zażarta debata na temat legalizacji narkotyku. Niektórzy eksperci medyczni twierdzą, że martwią się psychologicznymi skutkami tego leku. Wielu innych twierdzi, że marihuana ma potencjał pozytywnych rezultatów medycznych i terapeutycznych. Po obu stronach debaty wiele osób uważa, że ​​przepisy dotyczące posiadania są zbyt surowe. W tych latach wielu uczniów uznało palenie marihuany za element dorastania.

 • 1968. W ramach szerszej reorganizacji rządowej polityki antynarkotykowej prezydent Lyndon B. Johnson łączy dwie agencje w celu ustanowienia Biura ds. Narkotyków i Niebezpiecznych Leków, poprzednika Agencji ds. Zwalczania Narkotyków.

 • 1970: Norml, Krajowa Organizacja ds. Reformy Praw Marihuany, została założona przez prawnika R. Keitha Stroupa. Organizacja opowiada się za legalizacją marihuany poprzez lobbing i spory sądowe. W tym roku Kongres zniósł obowiązkowe kary za przestępstwa narkotykowe. Marihuanę odróżniono od innych narkotyków. Według PBS: „Powszechnie uznano, że  obowiązujące minimalne wyroki  z lat pięćdziesiątych nie przyczyniły się do wyeliminowania kultury narkotykowej, która obejmowała używanie marihuany w latach sześćdziesiątych…”.

 • 1970: Komisja Shafera. Krajowa Komisja ds. Marihuany i Nadużywania Narkotyków została utworzona przez Prezydenta Richarda M. Nixona i upoważniona przez Ustawę o kontrolowanych substancjach do „określenia jej skutków medycznych i ich związku z przestępczością”. Raymond P. Shafer, były gubernator Pensylwanii, ma kierować komisją. Kiedy staje się jasne, że grupa będzie opowiadać się za legalizacją niewielkich ilości marihuany, Nixon publicznie oświadcza, że ​​zlekceważy rady utworzonej przez siebie komisji.

 • 27 października 1970 r. wbrew Kongresowi Senat przyjmuje kolejną ustawę o substancjach kontrolowanych, klasyfikując narkotyki według czterech różnych schematów i kategorii siły ich działania. Marihuana zaliczana jest do narkotyków z Wykazu 1, co sprawia, że ​​zgodnie z prawem jest jedną z najbardziej niebezpiecznych substancji, za którą grożą największe kary.

 • Marzec 1972 r. Raport Shafera: Komisja badająca nadużywanie narkotyków zaleca zalegalizowanie niewielkich ilości marihuany. Grupa zbadała narkotyk przy użyciu 50 projektów, od badania wpływu marihuany na organizm ludzki, po badanie terenowe egzekwowania przepisów dotyczących marihuany w sześciu miastach. Zgodnie z obietnicą, prezydent Nixon odrzuca propozycję Komisji Shafera.

 • 1973, Drug Enforcement Agency: Prezydent Nixon utworzył DEA w celu egzekwowania przepisów dotyczących substancji kontrolowanych i prawa Stanów Zjednoczonych.

 • Ustawa o dekryminalizacji stanu Oregon z 1973 r . : Pomimo przepisów federalnych, Oregon stał się pierwszym stanem, który zdekryminalizował marihuanę.

 • 1976, Konserwatywne grupy chrześcijańskie: kierowane przez moralną przewodnika księdza Jerry’ego Falwella, wschodzące grupy konserwatywne lobbowały za surowszymi przepisami dotyczącymi marihuany. Koalicja urosła w siłę, co doprowadziło do „ wojny z narkotykami ” w latach 80.

 • 1977, Akceptacja rośnie. Społeczna akceptacja dla używania marihuany rośnie, gdy używka traci niektóre ze swoich buntowniczych konotacji z kulturą narkotykową. Ceny marihuany stają się droższe, gdy zaczyna używać go wyższa klasa średnia, a nawet powstaje czasopismo High Times, które poświęcone jest temu tematowi. Pierwsze wydanie sprzedaje się w ponad 45 000 egzemplarzy.

 • Późne lata 70. Rodzicielskie kampanie antynarkotykowe. Zaniepokojeni wzrostem palenia i coraz młodszym wiekiem, w którym dzieci zaczynają, rodzice prowadzą kampanię przeciwko rozprzestrzenianiu się marihuany.

 • Ustawa o badaniach terapeutycznych nad substancjami kontrolowanymi z 1978 r .: Przyjmując ten akt w swoim ustawodawstwie, Nowy Meksyk stał się pierwszym stanem w Unii, który prawnie uznał wartość medyczną marihuany.

 • 1980. Wojna z narkotykami. Ronald Reagan pokonuje Jimmy’ego Cartera, który opowiadał się za zmniejszeniem kar za posiadanie marihuany. Pan Reagan, wraz ze swoim wiceprezydentem, Georgem HW Bushem, zapoczątkowuje erę kampanii i ustawodawstwa antynarkotykowego, ogłaszając oficjalnie „wojnę z narkotykami”.

 • Ustawa o zwalczaniu nadużywania narkotyków z 1986 r .: wymuszona i podpisana przez prezydenta Reagana ustawa podniosła kary za przestępstwa związane z marihuaną i ustanowiła surowe, obowiązkowe przepisy dotyczące „trzech przestępstw”. Ustawa wymaga surowych kar więzienia federalnego dla wszystkich, od dużych dealerów po kurierów niskiego szczebla. Te obowiązkowe minimum nie pozostawia sędziom żadnej swobody w rozważaniu okoliczności przestępstwa przed wyznaczeniem kary pozbawienia wolności i wzbudza powszechną krytykę.

Przemówienie Ronalda i Nancy Reagan do narodu w sprawie kampanii przeciwko narkomanii • 24 listopada 1988 r. Ustawa Antidrug Abuse Act. Reagan podpisuje ustawę Antidrug Abuse Amendments Act z 1988 r., która podnosi poprzeczkę ustawy z 1986 r.,wprowadzając brak możliwości zwolnienia warunkowego dla „przestępców”, którzy po trzecim przestępstwie mają dwa lub więcej wcześniejszych wyroków skazujących. Ustanawia również krajowego dyrektora ds. Polityki narkotykowej, Williama J. Bennetta, który staje się znany w społeczeństwie jako pierwszy „handlarz narkotyków”.

Czy „car narkotykowy staje przed misją niemożliwą”? (21 lutego 1989)

Reagan podpisuje ustawę o ograniczaniu używania narkotyków (19 listopada 1988)

 • 1989, Nowa „Wojna z narkotykami” : W swoim przemówieniu prezydenckim z 5 września George HW Bush nakreślił nową strategię walki ze złem związanym z używaniem i handlem narkotykami, kierowaną przez Billa Benetta, pierwszego w historii dyrektora ds. Polityki narkotykowej w kraju.

 • 1996 w Kalifornii: Wyborcy zalegalizowali używanie marihuany w leczeniu raka, AIDS, jaskry i innych pacjentów na podstawie recepty lekarskiej. Wyborcy przechodzą na Propozycję 215, Kalifornijską ustawę, która legalizuje uprawę, posiadanie i używanie marihuany do celów medycznych, kładąc podwaliny pod przyszłe prawa w całym kraju. Między 1998 a 2013 rokiem 19 innych stanów i Dystrykt Kolumbii uchwaliły przepisy, które wprowadzają pewne środki dotyczące legalnej medycznej marihuany. Jednak rząd federalny walczy o swoje uprawnienia wbrew prawom stanowym.

Medical Marijuana Use Winning Backing (Oct. 30, 1996)

Text of the Proposition

Statement by the Medical Board of California

 • 1996-2018 w całym kraju : wojna z narkotykami trwała nadal, ale marihuana została zalegalizowana do spożycia, zalegalizowana do użytku medycznego lub zdekryminalizowana w 42 stanach.

 • 8 czerwca 2005 r. Sąd Najwyższy zezwala na federalny zakaz. Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych podtrzymuje uprawnienia Kongresu do zakazania i ścigania medycznej marihuany nawet w 11 stanach, które na to zezwalają. Decyzja ta unieważnia orzeczenie federalnego sądu apelacyjnego z 2003 r., które chroniło kalifornijską ustawę Compassionate Use Act przed federalnym egzekwowaniem przepisów.

 • 25 lutego 2009Prokurator Generalny Eric Holder ogłosił, że „agenci federalni będą teraz atakować dystrybutorów marihuany tylko wtedy, gdy będą naruszać zarówno prawo federalne, jak i stanowe”, co w praktyce oznaczało, że gdyby stan zalegalizował marihuanę, administracja Obamy nie zastąpi prawa stanowego. 

 • Październik 2011 r.: Rząd federalny atakuje plantatorów. Wysokie poparcie dla legalizacji marihuany rośnie, a prokuratorzy federalni zamykają przychodnie i plantatorów. Rząd twierdzi, że w Kalifornii wiele osób wykorzystuje prawo dotyczące medycznej marihuany jako przykrywkę dla operacji narkotykowych na dużą skalę, a marihuana warta dziesiątki milionów dolarów jest wysyłana przez granice stanów. Urzędnicy twardo opowiadają się przeciwko przychodniom i grożą ściganiem właścicieli budynków.

 • 2012 r.:Waszyngton i Kolorado zatwierdzają użytkowanie rekreacyjne. Waszyngton i Kolorado zmieniły zasady gry i zalegalizowały niewielkie ilości marihuany do osobistego użytku rekreacyjnego. Obrońcy praw marihuany świętują, a stany opracowują system legalnej sprzedaży i informują opinię publiczną o ustalanym prawie.

Counting the Days Till Marijuana’s Legal (17 listopada 2012)

W Kolorado, Getting Down to Business of Marijuana (18 grudnia 2012)

 • 6 maja 2013 r.: Kalifornijski sąd przestrzega lokalnych zakazów. Sąd Najwyższy Kalifornii podtrzymuje prawo samorządów lokalnych do wydawania zakazów na działalność aptek z marihuaną medyczną, które mocno się rozrosły od 1996 roku. Gminy i hrabstwa w Kalifornii uchwaliły przepisy ograniczające mnożenie się sklepów. Użytkownicy marihuany i legalni sprzedawcy walczą z zakazami, ale sądy w dużej mierze popierają działania rządu.

Sąd podtrzymuje zakaz dla aptek marihuany (6 maja 2013 r.)

Petition Drive Challenges Medical Marijuana Ban in Rural California County (4 listopada 2011)

Marihuana tylko dla chorych? A Farce, Some Angelenos Say (10 października 2012)

 • 29 Sierpnia 2013 r.: Stany Zjednoczone nie będą ingerować w prawo stanowe. Odnosząc się do polityki federalnej, Departament Sprawiedliwości ogłasza, że ​​nie będzie pozywał praw legalizujących marihuanę w 20 stanach i Dystrykcie Kolumbii, co jest krokiem, który zwolennicy uznają za ważny w kierunku zakończenia prohibicji.

Stany Zjednoczone nie zaskarżą legalizacji marihuany w stanach, które zalegalizowały marihuanę (30 sierpnia 2013)

Dokument: Notatka Departamentu Sprawiedliwości w sprawie egzekwowania prawa marihuany

 • Memorandum Cole’a z 2013 r .: prokurator generalny USA James M. Cole przekazuje prokuratorom federalnym, że nie powinni oni wydawać środków na ściganie firm zajmujących się marihuaną. Interweniować powinni wtedy gdy tylko jeden z ośmiu priorytetów organów ścigania został naruszony – rozdawanie marihuany nieletnim.

 • 5 listopada 2013. Zwycięstwa wyborcze. Zwolennicy marihuany odnieśli znaczące zwycięstwa w noc wyborczą w Kolorado, Maine i Michigan. Wyborcy w Kolorado poparli nałożenie wysokiego podatku od rekreacyjnej marihuany, w celu pokrycia kosztów nadzorowania stanowego przemysłu marihuany, a także budowy szkół. Wyborcy w trzech miastach stanu Michigan zaaprobowali legalizację posiadania nawet uncji marihuany. A wyborcy w Portland w stanie Maine przyjęli rozporządzenie legalizujące posiadanie do 2,5 uncji przez osoby dorosłe powyżej 21 roku życia, co czyni je pierwszym miastem na wschodnim wybrzeżu, które przyjęło takie prawo.

 • 2018 : Vermont stał się pierwszym stanem, który zalegalizował rekreacyjną marihuanę w drodze ustawodawstwa stanowego.

 • 4 stycznia 2018 : Adwokat Jeff Sessions unieważnia trio przepisów z czasów Obamy, w tym memorandum Holdera i Cole’a, które przyjęły politykę nieinterwencji w stanach przyjaznych marihuanie.

Co będzie dalej ?

Jakub Gajewski
Postaw nam kawę
Postaw mi kawę na buycoffee.to
0 Komentarzy

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

Sadzić, Palić, Zalegalizować! | WolneKonopie.org © 2021 - Made on blunt. - underground: BTC: 17NmuD6sAUWSMaRREHMhdavVu4pse2U5Vh ETH: 0xb8e9b131bc5a3e06e3a87ad319f5e5b9b1f9ed16
 • Partnerzy

 • Dowiedz się jak tu trafić. 

 • lub

  Zaloguj się używając swojego loginu i hasła

  Nie pamiętasz hasła ?

  Skip to content