Omawiając kwestię kompleksowego lub leczniczego uregulowania dotyczącego konopi indyjskich, głównym często słyszanym kontrapunktem, który w większości uniemożliwia rozważną debatę, jest to, że marihuana wywołuje skutki neuropsychiatryczne, które czynią z niej niebezpieczny produkt.

Psychiatria i leki psychiatryczne

Niezwykle niska toksyczność marihuany organicznej jest dobrze znana. Fakt, że istnieje duża gęstość CB 1 receptorów w pniu mózgu, czyli strukturze mózgowej, która reguluje podstawowe funkcje życiowe, takie jak oddychanie i funkcje układu krążenia, sprawia, że praktycznie niemożliwe, jest przedawkowanie śmiertelne konopi. Jedyne medyczne ryzyko związane z marihuaną występuje u osób z poważnymi problemami sercowo-naczyniowymi ze względu na zwiększone tętno wytwarzane przez konopie. Jednak dalsze stosowanie powoduje tolerancję na ten efekt, dzięki czemu wzrost tętna serca zanika. Możliwe ryzyko występuje więc tylko na początku leczenia i można je doskonale kontrolować pod nadzorem lekarza. Zatem przy braku ryzyka medycznego podczas używania marihuany pozostaje jedyny problem, który dotyczy ryzyka psychicznego i mózgowego.

Choroby psychiczne są jedynym spektrum chorób w naukach medycznych, dla których nie ma wiarygodnych modeli patogenetycznych, to znaczy przyczyny tych chorób nie są znane dogłębnie, a zatem leczenie nie jest niestety bardzo skuteczne. W psychiatrii często najpierw opracowuje się lek, a następnie patologię 1. Biologiczny model choroby psychicznej rozumie ją jako zaburzenie mózgu podatne na korektę za pomocą leków. Ale dowody na to, że choroby psychiczne są chorobami mózgu i mogą być wyleczone lekami, są słabe.

Kryzys psychiatrii nie jest nowy 2 . Na przykład farmakologiczne leczenie depresji okazuje się nie bardziej skuteczne niż placebo, ale powoduje poważne skutki uboczne, takie jak myśli samobójcze i impotencja. Pomimo tych poważnych skutków ubocznych, istnieją nawet preparaty dla dzieci, które pod postacią kolorowych tabletek czynią je bardziej atrakcyjnymi. Wiele metod leczenia schizofrenii powoduje zespoły metaboliczne, które stają się poważniejsze niż sama choroba. Temat dzieci budzi największe obawy przy regulowaniu przepisów, ale szacuje się, że w samych Stanach Zjednoczonych 3,5 milionom dzieci i młodzieży przepisywany jest metylofenidat (amfetamina), a w Hiszpanii spożycie tego leku pomnożyło się o 20 w ciągu zaledwie 15 lat leczenia rzekomej choroby mózgu zwanej zaburzeniem deficytu uwagi (ADD)3. Przewlekłe stosowanie amfetamin wiąże się ze zmianami nastroju i schizofrenii. Przytaczam te przykłady wyłącznie w celu kontekstualizacji:

Co rozumiemy przez ryzyko psychiczne i fakt, że leki (z definicji wszystkie substancje psychotropowe są lekami) zmieniają neurochemię mózgu (wszystkie psychotropy tak robią), jest wystarczającym powodem, aby nie brać ich pod uwagę w zestawie narzędzi terapeutycznych, zwłaszcza jeśli lek taki jak marihuana, oprócz tego, że ma działanie psychoaktywne, ma wyraźne i oczywiste właściwości medyczne.

Wreszcie, zaburzenia psychiczne nie są chorobami mózgu, chociaż oczywiście zaburzenie mózgu może skutecznie powodować zaburzenia psychiczne: kontekst społeczny, w tym warunki społeczno-polityczne, środowisko, w którym osoba żyje i niezliczone inne zmienne poza mózgiem modulują warunki psychiczne jednostki. Jednoznaczne zdefiniowanie zaburzenia psychicznego jako zaburzenia mózgu jest zarówno redukcjonistyczne, jak i błędne.

Neuropsychiatryczne ryzyko związane z konopiami indyjskimi

Oczywiste jest, że konopie indyjskie, tak jak powszechnie stosowane leki przeciwdepresyjne, przeciwpsychotyczne i amfetaminy działają na mózg, a tym samym na zachowanie, a biorąc pod uwagę wszystkie powyższe czynniki, ich neuropsychiatryczne ryzyko można do pewnego stopnia, ocenić przy użyciu metodologii naukowej. Istnieją dwa rodzaje efektów neuropsychiatrycznych: neuronalny lub neuropsychologiczny wpływ na struktury mózgu i powiązane funkcje z jednej strony oraz psychiatryczny wpływ na funkcje psychiczne, które mogą przedstawiać psychopatologię lub zaburzenia psychiczne, szczególnie zaburzenia spektrum psychotycznego, takie jak na przykład schizofrenia. Te pierwsze są heurystycznie bardziej wykonalne, więc techniki w tym zakresie są bardzo zaawansowane. W przypadku tych ostatnich jest to bardziej skomplikowane, ponieważ nozologie psychiatryczne, szczególnie odzwierciedlone w podręcznikach diagnostycznych używanych na arenie międzynarodowej (DSM-V), są wysoce wątpliwe 4.

W celu oceny funkcji neuropsychologicznych, takich jak obrazowanie mózgu, MRI, stosuje się testy oceniające procesy poznawcze, takie jak uwaga, pamięć, zadania planowania, podejmowanie decyzji i rozpoznawanie emocji. Większość badań stwierdza, że ​​pod wpływem marihuany dochodzi do zmiany tak zwanej pamięci roboczej, takiej jak zapamiętywanie numeru telefonu przed wybraniem lub powtórzeniem serii słów. U zwykłych użytkowników zmiana ta jest mniej wyraźna niż u użytkowników, u których rozwinęła się tolerancja (sic). Chociaż inne testy wykazały wyniki, głównie dotyczące uwagi i pamięci, które konsekwentnie twierdzą, że ​​deficyty te są łagodne lub umiarkowane i zanikają po krótkim okresie abstynencji 5. Implikacja tej zmiany jest oczywista podczas obsługi ciężkich maszyn, prowadzenia pojazdów lub nauki.

Wczesne badania hipokampa wykazały nieprawidłowości w mózgu związane z procesami pamięci. Ta zmiana zbiegła się również z głównymi objawami psychiatrycznymi, szczególnie w spektrum psychotycznym w amerykańskich badaniach przeprowadzonych przed rozpoczęciem procesów legalizacyjnych w poszczególnych stanach USA, więc wyniki mogą być spowodowane marihuaną lub wtórnym stresem spowodowanym prześladowaniami prawnymi. 6 Ostatnie badania wykazały, że te wyniki dotyczą tylko regularnych użytkowników marihuany, którzy mieli również pewien rodzaj powiązanych zaburzeń psychicznych niezwiązanych z konopiami indyjskimi. 7

Jeśli chodzi o skutki psychiczne, najpoważniejsze są te związane ze schizofrenią. Dzisiaj istnieje konsensus, ale nie jednomyślność w ustaleniu, że konopie nie są ani konieczne, ani wystarczające do pojawienia się psychozy. Według hiszpańskiego Towarzystwa Podwójnej Patologii usunięcie marihuany z powierzchni ziemi zmniejszyłoby rozpoznanie schizofrenii jedynie o 8% 8 . Jest to równoznaczne z zmuszeniem 10 000 osób do zaprzestania używania marihuany, aby zapobiec pojedynczemu przypadkowi. Prawda jest taka, że ​​częstość występowania schizofrenii pozostaje taka sama w krajach bez względu na ilość spożywanych konopi indyjskich i że nawet status prawny marihuany nie wpływa na liczbę diagnoz schizofrenii 9. Pozostaje do ustalenia charakter związków między używaniem konopi indyjskich a psychozą, implikacje kliniczne tego i które strategie zdrowia publicznego byłyby najbardziej skuteczne, aby im zapobiec 10 .

Implikacje dla zastosowania leczniczego

Większość efektów neuropsychiatrycznych występuje w populacjach osób zażywających konopie indyjskie, co nie jest łatwo ekstrapolowane do celów leczniczych. Wraz ze wzrostem regulacji marihuany, wyniki w tym zakresie stają się zauważalne. Na przykład obszerne doświadczenie z Sativex (lekiem zawierającym identyczne ilości THC i CBD) pokazuje, że używanie go nie jest związane z uzależnieniem lub długoterminowymi efektami neuropsychiatrycznymi 11. Z drugiej strony, ponieważ w wielu krajach jest coraz więcej szczegółowych przepisów dotyczących marihuany leczniczej, odpowiednie informacje o możliwych neuropsychiatrycznych skutkach leczniczego zażywania marihuany będą coraz bardziej dostępne. Obecne badania donoszą o poprawie stanu zdrowia nie tylko w odniesieniu do przewlekle chorych używających konopi indyjskich, ale także, co zaskakujące, zmniejszeniu efektów neuropsychiatrycznych. Wyjaśnieniem jest to, że zastosowaniu marihuany w celu zmniejszenia stresu związanego z każdą przewlekłą chorobą towarzyszy poprawa ogólnego samopoczucia psychologicznego i neuropsychologicznego 12

Podsumowując, jeśli zakłada się ryzyko związane z lekami psychotropowymi związanymi z chorobami neuropsychiatrycznymi, nie ma powodu, aby podejrzewać, że marihuana nie może być w zadowalający sposób stosowana w medycynie, a ryzyko może być kontrolowane. Na chwilę obecną, w odniesieniu do psychozy, stale publikowane są badania z krajów, w których istnieje regulacja medyczna i gdzie wysoki odsetek pacjentów się zmniejsza, a marihuana lecznicza nawet zastępuje leki przeciwlękowe, przeciwdepresyjne i przeciwbólowe 13. Odpowiednimi regulacjami dotyczącymi marihuany medycznej, która może powodować pewne ryzyko neuropsychiatryczne możemy je kontrolować oraz im zapobiegać pod nadzorem lekarza. Bez wątpienia zatem przynoszą wiele korzyści.

Bibliografia

1. Goztsche PC (2014): Narkotyki zabijające i przestępczość zorganizowana: How Big Pharma zepsuło system opieki zdrowotnej . Barcelona: The Books of the Lynx.

2. Ona G i Bouso JC (2019): Czy psychedeliki mogą być leczeniem kryzysu w psychofarmakologii? Preprints, 2019010249 (doi: 10.20944 / preprints201901.0249.v1).

3. Fernández Saiz LC (2018): Psychostymulanty dla ADHD: kompleksowa analiza leku oparta na roztropności. Ks. Doc. Esp. Neuropsiq . 38 (133): 301–330. http://scielo.isciii.es/pdf/neuropsiq/v38n133/0211-5735-raen-38-133-0301.pdf

4. G. Watts (2012): Krytycy atakują DSM-5 za nadmierną pedagogikę normalnego zachowania ludzi. BMJ. 344: E1020.

5. Lovell ME, Akhurst J, Padgett C, Garry MI, Matthews A (2019): Wyniki poznawcze związane z długotrwałym, regularnym, rekreacyjnym używaniem konopi indyjskich u dorosłych: metaanaliza. Exp Clin Psychopharmacol . doi: 10.1037 / pha0000326; RJ Tait, Mackinnon A, H. Christensen (2011): Używanie konopi indyjskich i funkcja poznawcza: 8-letnia trajektoria w grupie młodych dorosłych. Nałóg. 106 (12): 2195–203.

6. Bouso JC (2014): Prawne nastawienie w neuropsychologicznym badaniu uzależnienia. JM Ruiz Sánchez de León i E. Pedrero Perez (red.): Neuropsychologia uzależnienia. Madryt: Editorial Médica Panamericana, ss. 183–186.

7. Scott JC, Slomiak ST, JD Jones, AFG Rosen, Moore TM, Gur RC (2018): Stowarzyszenie konopi indyjskich z funkcjonowaniem poznawczym u młodzieży i młodych dorosłych: przegląd systematyczny i metaanaliza. JAMA Psychiatry . 75 (6): 585–595.

8. Szerman N (reż.) (2012): podwójna patologia i psychoza: wyzwanie w codziennej praktyce klinicznej. Madryt: Redakcja. http://www.patologiadual.es/docs/libro_pdual_psicosis. pdf .

9. JC Bouso, a nawet lub (20XX): kontekstualizacja społecznych i zdrowotnych skutków marihuany w Hiszpanii. W: GEPCA (Study Group for Policy Cannabis) Konopie indyjskie: nowy model regulacji . Barcelona: Ediciones Bellaterra. Pp: 69–106.

10. Macleod J (2007): Używanie konopi indyjskich i psychoza: początki i implikacje stowarzyszenia. Postępy w leczeniu psychiatrycznym , 13 (6): 400–411.

11. Russo M, De Luca R, Torrisi M, Rifici C, Sessa E, Bramanti P, Naro A, Calabrò RS (2016): Czy powinniśmy dbać o wywołane sativex efekty neurobehawioralne? 6-miesięczne badanie kontrolne. Eur Rev Med Pharmacol Sci . Jul; 20 (14): 3127-33.

12. Bouso JC (2019). Marihuana lecznicza. Zabronione lekarstwo terapeutyczne. Barcelona: Editorial Amat.

José Carlos Bouso

José Carlos Bouso jest psychologiem klinicznym i doktorem farmakologii. Jego zainteresowania obejmują psychofarmakologię i właściwości terapeutyczne entaktogenów, psychedelików i konopi indyjskich. Prowadził badania terapeutyczne z MDMA, badania farmakologiczne z kilkoma substancjami pochodzenia roślinnego i syntetycznego, a także przeprowadził badania nad długoterminowymi efektami neuropsychologicznymi takich substancji, jak konopie indyjskie, ayahuasca i kokaina. Jest autorem książki „Qué son las drogas de síntesis” [Co to są narkotyki syntetyczne?] I współautorem „La Marihuana como medicamento? Los usos médicos y terapéuticos del cannabis y los cannabinoides ”[Marihuana jako lek? Medyczne i terapeutyczne zastosowania marihuany i kanabinoidów oraz„ Ayahuasca y salud ”[Ayahuasca i zdrowie]. Jego badania zostały opublikowane w czasopismach naukowych. Obecnie jest dyrektorem projektów naukowych w Fundación ICEERS.

Artykuł pierwotnie opublikowany w Fundacion Canna, przetłumaczony na język polski.

Jakub Gajewski
Postaw nam kawę
Postaw mi kawę na buycoffee.to
1 komentarz
 1. phanmemfree 4 lata temu

  interesting information, take my energy and make more of this content 🙂

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

Sadzić, Palić, Zalegalizować! | WolneKonopie.org © 2021 - Made on blunt. - underground: BTC: 17NmuD6sAUWSMaRREHMhdavVu4pse2U5Vh ETH: 0xb8e9b131bc5a3e06e3a87ad319f5e5b9b1f9ed16
 • Partnerzy

 • Dowiedz się jak tu trafić. 

 • lub

  Zaloguj się używając swojego loginu i hasła

  Nie pamiętasz hasła ?

  Skip to content