Po wielu latach przerwy, świat odkrywa konopie na nowo. My nie musieliśmy tego robić, ale niestety politycy a co za tym idzie Polska jest nadal na szarym końcu ze swoimi starymi i bezsensownymi przekonaniami i przepisami. W czasach gdy rolnicy nie maja pieniędzy by chronić swoje pola przed plagami, te odporne rośliny mogłyby im pomóc stanąć na nogi. Zamiast wycinania lasów, importowania bawełny i soi, moglibyśmy hodować konopie. Tym bardziej, ze w Europie sytuacja jest niewiele lepsza i zyskalibyśmy świetny towar eksportowy. Czy taka szansa ma nam przejść Kolo nosa? Wiesz, co należy zrobić, aby móc uprawiać konopie przemysłowe?? Jeżeli nie to właśnie my jesteśmy po to, aby ci pomóc. Wg Dz. U..03.24.198 rozp. z dnia 24 kwietnia 1997 r.o przeciwdziałaniu narkomanii.

Uprawa konopi włóknistych może być prowadzona wyłącznie na potrzeby przemysłu włókienniczego, farmaceutycznego, chemicznego i celulozowo-papierniczego oraz nasiennictwa na określonej powierzchni, w wyznaczonych rejonach, w drodze kontraktacji i na podstawie zezwolenia.

Wojewoda, działając w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia oraz ministrem właściwym do spraw rolnictwa, określa, w drodze rozporządzenia, ogólną powierzchnię przeznaczoną corocznie pod uprawy konopi włóknistych oraz rejonizację tych upraw. Kontraktacje upraw konopi włóknistych mocze prowadzić podmiot posiadający zezwolenie wojewody właściwego dla miejsca położenia uprawy.

Zezwolenie powinno określać zakres i cel kontraktacji. Zezwolenie może być cofnięte w razie naruszenia warunków w nim określonych. Uprawy konopi włóknistych mogą być prowadzone, z zastrzeżeniem na podstawie:

– zezwolenia wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce położenia uprawy

– umowy kontraktacji, zawartej przez prowadzącego uprawę z podmiotem prowadzącym kontraktacje na podstawie zezwolenia wojewody właściwego dla miejsca położenia uprawy.

– zezwolenie powinno określać odmianę konopi włóknistych, powierzchnie ich uprawy oraz termin jego ważności.

Organ odmówi wydania zezwolenia na prowadzenie uprawy konopi włóknistych, jeżeli ubiegający się o jego wydanie nie daje gwarancji należytego zabezpieczenia zbioru z tych upraw przed wykorzystaniem do celów innych niż określone w ustawie. Zezwolenie może być cofnięte w razie naruszenia warunków w nim określonych.

Gmina prowadzi rejestr wydanych zezwoleń na uprawę konopi włóknistych. Nadzór nad uprawami konopi włóknistych sprawuje wójt lub burmistrz (prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce położenia tych upraw.

W ramach wykonywania nadzoru osoby upoważnione przez organ wymieniony wyżej są uprawnione do:

-wejścia na grunty, na których są prowadzone uprawy konopi włóknistych, w tym dojścia do tych gruntów przez inne nieruchomości.

-kontroli dokumentów uprawniających do prowadzenia upraw konopi włóknistych.

-żądania wyjaśnień i oświadczeń od prowadzącego uprawy konopi włóknistych.

W razie stwierdzenia prowadzenia upraw konopi włóknistych wbrew warunkom wymienionym wyżej, wójt lub burmistrz (prezydent miasta) wydaje nakaz zniszczenia tych upraw przez zaoranie lub przekopanie gruntu, na koszt prowadzącego uprawę; decyzja ta podlega natychmiastowemu wykonaniu.

Zadania są wykonywane przez gminę jako zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Rada Ministrów może rozszerzyć, w drodze rozporządzenia, przepisy dotyczące upraw konopi na inne rośliny, które zawierają substancje odurzające lub psychotropowe.

Obowiązku niszczenia resztek pożniwnych nie stosuje się do konopi prowadzonych przez szkołę wyższą, jednostkę badawczo-rozwojowa lub inną placówkę naukową oraz Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych – jeżeli odbywa się to w ramach działalności statutowej, a także przez podmiot zajmujący się hodowla roślin i stosujący konopie włókniste w celach izolacyjnych

 

Dz. U.00.40.473

ROZPORZADZENIE

MINISTRA ZDROWIA

z dnia 4 maja 2000 r.

W sprawie wydawania i cofania zezwoleń na zbiór ziela konopi i żywicy konopi w celu prowadzenia badań naukowych.

(Dz. U. z dnia 19 maja 2000 r.)

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii zarządza się, co następuje:

Rozporządzenie określa warunki i tryb wydawania oraz cofania zezwoleń na zbiór mleczka makowego i opium z maku oraz ziela konopi i żywicy konopi w celu prowadzenia badań naukowych.

Szkoła wyższa, jednostka badawczo-rozwojowa lub inna placówka prowadząca badania naukowe, ubiegająca się o zezwolenie ziela konopi i żywicy konopi w celu prowadzenia badań naukowych, zwana dalej „podmiotem ubiegającym się”, składa wniosek o udzielenie zezwolenia, zwany dalej „wnioskiem”.

I. Wniosek powinien zawierać:

– pełną nazwę i adres podmiotu ubiegającego się,

– szczegółowe uzasadnienie dokonania zbioru,

– imię i nazwisko, wykształcenie oraz staż pracy osoby odpowiedzialnej za zapewnienie właściwej kontroli zbioru i zabezpieczenie zebranego materiału,

– datę sporządzenia wniosku i podpis podmiotu ubiegającego się.

II. Do wniosku należy dołączyć:

– statut podmiotu ubiegającego się,

– dane dotyczące lokalizacji, rodzaju i wielkości uprawy, z której będzie dokonany zbiór,

– dane dotyczące sposobu przechowywania i zabezpieczania zbioru przed dostępem osób nieuprawnionych,

– dane dotyczące ewidencji rozchodu.

III. Zezwolenie na zbiór ziela konopi i żywicy konopi Główny Inspektor Farmaceutyczny wydaje po stwierdzeniu, ze podmiot ubiegający się:

– ma w zakresie swojej działalności statutowej przerabianie lub przetwarzanie surowców, których dotyczy zezwolenie,

– gwarantuje przechowywanie i zabezpieczenie surowców objętych zbiorem przed dostępem osób nieupoważnionych,

– zapewnia ewidencjonowanie rozchodu surowców objętych zbiorem,

– wyznaczył osobę odpowiedzialna za zapewnienie właściwej kontroli zbioru i jego zabezpieczenie.

W zezwoleniu Główny Inspektor Farmaceutyczny wskazuje termin ważności zezwolenia, uwzględniając rodzaj i zakres przeprowadzanych badań.

Zezwolenie mocze być cofnięte w razie naruszenia warunków w nim określonych.

Cofnięcia zezwolenia dokonuje Główny Inspektor Farmaceutyczny na wniosek wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego po przeprowadzeniu kontroli podmiotu, który otrzymał zezwolenie.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Już niedługo szerzej na temat wniosków, pozwoleń, dotacji do upraw, które pozwolą na uprawę rośliny, która ma tak szerokie zastosowanie.

Siou

Jakub Gajewski
Postaw nam kawę
Postaw mi kawę na buycoffee.to
14 komentarzy
 1. Jolanta 3 lata temu

  Bardzo ciekawe przedsięwzięcie, ale tez napewno potrzeba duzo zezwolen,a ja niebardzo wiem jak sie za to zabrac? Datego proszę o kontakt

 2. Jolanta 3 lata temu

  Witam jestem zainteresowana uprawa konopii,ale nie wiem jak sie za to zabrac? posiadam tylko 1,25 ha ,prosze o kontakt i pomoc w zalozeniu takiej plantacji,pozdrawiam,mysle ze konopie sa bardzo potrzebne dla medycyny

 3. SGKA 4 lata temu

  Bardzo ciekawy i przydatny artykuł. Rynek legalnych konopii staje się w Polsce coraz większy. Uprawa i wprowadzanie na rynek wyrobów zawierających CBD może być skomplikowane. Przynajmniej podstawowa znajomość wymogów u producentów znacznie przyspiesza działania wdrożenia produktu na rynek.

 4. Milena 4 lata temu

  Proszę o poradę i współprawcę w celu osiągnięcia pozwolenia. e-mail: milena.szczerbicka@wp.pl

 5. MAriusz 4 lata temu

  Witajcie wszyscy ludzie dobrej woli, jeżeli potrzebujecie informacji o uprawie konopi włóknistych, zachęcam do kontaktu na adres email mariusz.zak@localhost

  Konopnie Pozdrawiam!
  Mariusz Żak

 6. Sylwia 5 lat temu

  Prosze o kontakt. sylwiabober4@gmail.com

 7. Roman 5 lat temu

  Dzień dobry !
  Będę wdzięczny za informację i ew . pomoc w przebrnięciu przez tą nieszczęsną papierologię ,niezbędną niestety . Roman e-mail : proexim@interia.pl

 8. Mariusz 5 lat temu

  Witam ja również się dołączam

  • Dariusz 4 lata temu

   Witam. Również będę wdzięczny za informację i pomoc

 9. Sebastian 5 lat temu

  Witam, również chciałbym prosić o pomoc o pozwolenie i dotacje (jeśli to możliwe) na uprawę, ziemi pod uprawe ok 2,5h. Proszę o kontakt na adres e-mail poniżej. Pozdrawiam.
  sebastianreszko1@wp.pl

 10. Wiktor 6 lat temu

  Dzień dobry.

  Chciałbym się dowiedzieć czy jest możliwość siewu konopi przemysłowej na użytek własny. Potrzebuję wzbogacić i pozbyć się metali ciężkich z ziemi. Słomę wykorzystam do betonu konopnego a część kwiatostanow i nasion na olej. Nie jestem rolnikiem. Interesuje mnie siew na ok 0,5 ha.
  Pozdrawiam

 11. Marta 6 lat temu

  Witaj, chciałabym z Tobą porozmawiać bo znasz się na rzeczy, a właśnie kogoś takiego potrzebuję. Chodzi mi o pomoc w złożeniu wniosku, uzyskaniu pozwolenia i uzyskaniu dotacji do upraw… Proszę o kontakt: marta.poznan@o2.pl
  Pozdrawiam
  Marta

  • Damian 5 lat temu

   Witam,
   Ja tak samo jak Marta, proszę o pomoc w uzyskaniu pozwolenia oraz dotacji na uprawę, na ten moment jest 1ha do uprawy. Proszę o kontakt na adres email: damiano396@wp.pl

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

Sadzić, Palić, Zalegalizować! | WolneKonopie.org © 2021 - Made on blunt. - underground: BTC: 17NmuD6sAUWSMaRREHMhdavVu4pse2U5Vh ETH: 0xb8e9b131bc5a3e06e3a87ad319f5e5b9b1f9ed16
 • Partnerzy

 • Dowiedz się jak tu trafić. 

 • lub

  Zaloguj się używając swojego loginu i hasła

  Nie pamiętasz hasła ?

  Skip to content