Monitoring działania instytucji publicznych w sprawach o konopie. Razem zbieramy dowody dla Trybunału Konstytucyjnego, pomagamy więźniom politycznym, dbamy o poszanowanie prawa.

Na szczęście, jest już po wyborach. Koalicjanci i opozycja mają teraz pełne ręce roboty, także i my nie zamierzamy siedzieć bezczynnie. Ponieważ, niezależnie od zeszłorocznej nowelizacji, przepisami ustawy zarówno dotyczącymi znacznej jak i nieznacznej ilości narkotyków prędzej czy później zajmie się Trybunał Konstytucyjny – już teraz powinniśmy nagłaśniać ten temat w celu publicznego ujawnienia dowodów na niezgodność przepisów i działań Policji, prokuratury i sądów z polską Konstytucją.

Będzie to epokowy proces – po raz pierwszy w historii światowej wojny z narkotykami, tu w Polsce sąd konstytucyjny ma okazję tak szeroko zbadać łamanie praw człowieka przez prawo antynarkotykowe.

Uruchamiamy ogólnopolską akcję wolontariatu na rzecz przeciwdziałania nadużyciom w związku ze ściganiem obywateli za konopie. Kampania ma służyć zdobywaniu dowodów tych nadużyć, małych i dużych. Działania będą również dyscyplinowały Policję i prokuraturę do pohamowania swoich zapędów przeciwko konsumentom konopi. Poszukujemy wolontariuszy i osób godnych zaufania do monitorowania spraw karnych o konopie prowadzonych przez rejonowe prokuratury i lokalne jednostki Policji.

1. Wolontariusz:

– wolontariuszem może być absolutnie każdy. Nie ma ograniczeń wiekowych ani wymogów przynależności do organizacji. Rolą wolontariusza jest kontaktowanie osób skazanych lub mających postępowanie karne w ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z lokalnym stowarzyszeniem Wolnych Konopi. Nie chodzi tylko o konsumentów niewielkich ilości, ale o wszystkie postępowania, których przedmiotem są wyłącznie konopie – marihuana, również uprawa i duże ilości.

Zadaniem Wolontariusza jest dotarcie do osób karanych i podejrzanych w swojej okolicy i skontaktowanie go z lokalnym stowarzyszeniem Wolnych Konopi w celu przekazania sprawy do monitorowania. Jako wolontariusz nie musisz wcielać się w specjalną rolę, ani podejmować jakichś zaplanowanych działań – po prostu namów aby oskarżony/skazany skontaktował się z nami. Szczególnie, jeśli jest w trudnej sytuacji, np. nie ma adwokata, został pobity na komisariacie, jest pacjentem itp. Kontakt z taką osobą jest dla nas nieocenionym źródłem informacji, pomaga nam wesprzeć ją duchowo, czy udzielić koleżeńskiej porady jak ma się zachować w trudnej sytuacji, a jeśli lokalne zasoby finansowe na to pozwolą – załatwić profesjonalną pomoc prawną.

2. Osoba godna zaufania

 

Osobą godną zaufania może być osoba, która odpowiada następującym warunkom:

1)  korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

2)  nie była skazana za przestępstwo popełnione umyślnie;

3)  nie została pozbawiona praw rodzicielskich lub opiekuńczych;

4)  daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków;

5)  ukończyła 24 lata, a w wyjątkowych przypadkach 21 lat, jeżeli posiada kwalifikacje lub doświadczenie życiowe wskazujące na przydatność w prowadzeniu działalności wychowawczej i resocjalizacyjnej.

 

Poszukujemy w szczególności studentów i absolwentów prawa, administracji, resocjalizacji, medycyny  oraz podobnych kierunków, chociaż nie ma przeszkód, aby działały w takim charakterze ludzie np. z uczelni sportowych, muzycznych, również osoby bez konkretnego wykształcenia – muszą jednak mieć udokumentowane osiągnięcia np. w nauce, w pracy zawodowej, naukowej czy społecznej, ale równie warte będą osiągnięcia sportowe lub artystyczne. Najlepiej, jeśli są znani lokalnej społeczności, w obrębie której chcą działać.

 

Osoby te będą koordynatorami wolontariuszy a także regionalnymi pełnomocnikami Wolnych Konopi w kontaktach z organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości, co dotyczy również zakładów karnych i aresztów śledczych. Zadaniem osoby godnej zaufania będzie kontaktowanie się z kierownikami instytucji a także np. z obrońcami podejrzanych i oskarżonych w celu uzyskiwania informacji, np.:

– dotyczących tymczasowego aresztowania, przedłużania aresztu, warunków panujących w areszcie

– leczenia i terapii uzależnień w więzieniach i aresztach śledczych, przestrzegania praw pacjenta

– stosowania instytucji 335 k.p.k. (dobrowolne poddanie się karze)

– nadużycia prawa przez organy postępowania (Policja i prokuratura)

itp.

 

Osoba godna zaufania, reprezentująca regionalne stowarzyszenie Wolne Konopie może zdziałać bardzo dużo w zakresie ochrony praw osób używających konopi. Działanie w charakterze osoby godnej zaufania to np. występowanie we własnym imieniu na rzecz podejrzanych, kontaktowanie się poprzez widzenia z osadzonymi, udzielanie wsparcia osobom bliskim, działanie w lokalnej społeczności, a nawet występowaniem przed sądem na rzecz ochrony interesów konsumentów.

 

Dzięki aktywności takich osób instytucje publiczne zaczynają liczyć się ze zdaniem obywateli, bardziej szanować ich prawa, stosować mniej represji, bardziej skłonne są iść na ustępstwa. Sama informacja, że organizacja czuwa nad osadzonym niesłychanie poprawia komfort życia w więzieniu.

 

Wkrótce opublikujemy kontakty do koordynatorów, do których należy zgłaszać chęć udziału. Chętnym zapewniamy szkolenia z podstaw działalności obywatelskiej na rzecz ochrony naszych interesów. W gorącej wodzie kąpanych, którzy już teraz czują, że muszą się zgłosić zapraszamy do zgłoszenia przez  rzecznik@wolnekonopie.pl

 

 

Inicjatywa Wolne Konopie

 

Jakub Gajewski
Postaw nam kawę
Postaw mi kawę na buycoffee.to
0 Komentarzy

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

Sadzić, Palić, Zalegalizować! | WolneKonopie.org © 2021 - Made on blunt. - underground: BTC: 17NmuD6sAUWSMaRREHMhdavVu4pse2U5Vh ETH: 0xb8e9b131bc5a3e06e3a87ad319f5e5b9b1f9ed16
  • Partnerzy

  • Dowiedz się jak tu trafić. 

  • lub

    Zaloguj się używając swojego loginu i hasła

    Nie pamiętasz hasła ?

    Skip to content