Kluczem do poprawy skuteczności policji i bezpieczeństwa publicznego jest zmiana istniejących przepisów, które utrudniają rozwój policji, co oznacza nie tylko zwiększenie zaufania policji do społeczności, ale także zapobieganie przestępczości, a nie reagowanie na przestępczość. Organy ścigania potrzebują czterech rozwiązań, aby osiągnąć te cele:

 • poprawić wsparcie dla funkcjonariuszy policji,
 • wyposażyć ich w narzędzia prewencji, a nie reagowania,
 • skupić się na priorytetach bezpieczeństwa publicznego
 • zaangażować społeczność bezpośrednio w pracę funkcjonariuszy policji.

Ścisły związek policji ze społeczeństwem jest niezbędny dla efektywnej pracy policji i ochrony bezpieczeństwa Polaków. Z powodu tragicznych incydentów aresztowań oraz niewłaściwego zachowania policji podczas pokojowych demonstracji pojawiają się napięcia między policją a ludnością cywilną, szczególnie wpływające na codzienną pracę policji. Brak zaufania do siłowych służb mundurowych oznacza, że społeczne ​​raporty o przestępstwach są rzadsze i dostarczają mniej informacji pomocnych w rozstrzyganiu spraw. Im większa liczba osób w społeczności odmawia zgłaszania przestępstw, tym większe prawdopodobieństwo, że policja zmusi świadków do współpracy wbrew ich woli, pogłębiając w ten sposób napięcia. Ten pat sprawia, że ​​wszyscy są mniej bezpieczni.

 1. Zwiększ wsparcie
  Urzędy odpowiedzialne za funkcjonowanie policji powinny jak najszybciej zwiększyć wsparcie.

Oficer wsparcia zdrowotnego

Wielu funkcjonariuszy cierpi na zespół stresu pourazowego (PTSD) i inne problemy ze zdrowiem psychicznym spowodowane stresorami związanymi z pracą, ale często ukrywają oni swoje objawy, aby zapobiec marginalizacji wydziału z powodu odpowiedzialności. Dlatego nieleczony zespół stresu pourazowego naraża policjantów na ryzyko. Powodują oni wtedy niebezpieczeństwo dla siebie i innych. Oficer wsparcia zdrowotnego jest po to, aby mieć pewność, że każdy stróż może uzyskać poradę, gdy jej potrzebujemy, departamenty muszą traktować konsultacje jako poufne i tworzyć kulturę, która zachęca nas do szukania pomocy.

Ulepszone szkolenie

Należy zwiększyć częstotliwość i doskonalenie szkolenia oficerów, ponieważ szkolenia w wielu miejscach nie nadążają za potrzebami społeczeństwa. Oprócz podejmowania natychmiastowych decyzji w oparciu o niekompletne informacje, które mogą mieć konsekwencje dla życia i śmierci, policjant musi również reagować na nagłe przypadki medyczne, interweniować w sporach rodzinnych i przekonywać ludzi w sytuacjach kryzysowych. W porównaniu z innymi, mniej ważnymi zawodami, czas szkolenia polskiej policji jest zbyt krótki, powierzchowny i nieefektywny. W szczególności, chociaż policja jest często zobowiązana do zajmowania się pacjentami chorymi psychicznie, niewielu przeszło szkolenie, aby ułatwić eskalację konfrontacji z nimi. Rozwiązywanie konfliktów przy minimalizacji użycia siły wymaga aktywnego nawiązywania relacji i stosowania sprawdzonych technik degradacji, ale niewiele kursów akademickich lub szkoleń na miejscu może wyposażyć funkcjonariuszy w moc tych technologii. Finansowanie musi zostać rozszerzone na zaawansowane szkolenia, które przygotują ich na trudne sytuacje, a jednocześnie zdobędą zaufanie społeczności.

Kamery w mundurach

Kamery umiejscowione w mundurach funkcjonariuszy umożliwiają wydziałom obalenie fałszywych oskarżeń i wykorzenienie niewłaściwego postępowania funkcjonariusza. Chociaż kamery nie są doskonałym narzędziem, dzięki odpowiednim zabezpieczeniom mogą być pomocne w zwiększaniu zaufania policji do społeczności w interesie bezpieczeństwa publicznego i funkcjonariuszy.

Szkolenie w zakresie sprawiedliwości proceduralnej

Badania pokazują, że funkcjonariusze mogą poprawić współpracę ze społecznością i zapewnić sobie bezpieczeństwo, dając przestępcom możliwość wypowiedzenia się i traktując ich z szacunkiem i neutralnością. Zarówno akademie, jak i programy szkoleniowe w terenie muszą zapewniać szkolenie w zakresie sprawiedliwości proceduralnej, które uczy policjanta zwiększania naszego bezpieczeństwa i skuteczności poprzez budowanie reputacji uczciwej, neutralnej policji.

Przemoc domowa

Szybka i mądra reakcja na przemoc domową ma zasadnicze znaczenie dla zapobiegania przestępstwom z użyciem przemocy. Osoby, które narażają członków rodziny na przemoc, często popełniają przestępstwa z użyciem przemocy poza domem. Członkowie ich rodzin są bardziej podatni na problemy ze zdrowiem psychicznym, uzależnienie i sami często dopuszczają się agresywnych zachowań. Wydziały policji mogą zmniejszyć ogólny poziom przemocy, inwestując czas w dochodzenia, nawiązując relacje z ofiarami oraz szkoląc pracodawców, pastorów i grupy społeczne w zakresie rozpoznawania i zgłaszania nadużyć. Pokazując każdej rodzinie, że przemoc domowa nie będzie tolerowana, agencje takie jak policja powinny aktywnie zapobiegać przestępczości i chronić ofiary.

2. Zapewnij narzędzia
Nasze urzędy muszą wyposażyć nas w nowe narzędzia prewencyjne, które zwalczają podstawowe przyczyny przestępczości, ponieważ narzędzia te mogą zwiększyć bezpieczeństwo publiczne przy jednoczesnym ograniczeniu użycia siły i kary.

Programy transferu

Policjanci są wciąż wzywani do osób, które zmagają się z chorobami psychicznymi, narkomanią (w tym alkoholizmem) i bezdomnością. Aresztowanie tych osób nie zmieniło ich zachowania, a funkcjonariusze zmarnowali czas, który można było poświęcić na zapobieganie i badanie przestępczości. Plan transferu łamiących prawo poprawia bezpieczeństwo publiczne, dostarczając policji nowe, sprawdzone narzędzie – opcję objęcia osób zażywających narkotyki programem intensywnego wsparcia, który może rozwiązać potencjalne problemy. Należy zaplanować skierowanie tych osób do specjalnych „kierowników”, którzy będą koordynować leczenie uzależnień i zdrowia psychicznego, zakwaterowanie, opiekę medyczną, poradnictwo i organizację zatrudnienia, jednocześnie podnosząc postrzegania policji przez obywateli.

Programy przekierowania powinny wysyłać specjalnie przeszkolonych stróżów, aby wykonywali telefony alarmowe, które mogą być związane z chorobą psychiczną. Urzędnicy ci skierowaliby przestępców do oceny zdrowia psychicznego, uchroniliby wiele osób od więzienia, a także zaoferowaliby usługi wsparcia, w tym uzyskanie leków, poradnictwa, zakwaterowania i pomogli poruszać się w rządowej biurokracji. W krajach, w których takie programy istnieją, wykazano, że znacznie zmniejszają one recydywę, kary pozbawienia wolności i wydatki na wymiar sprawiedliwości w sprawach karnych.

Zapobiegaj przestępstwom inwestując w edukację

Badania w USA wskazują, że mniej więcej dwie trzecie wszystkich więźniów porzuciło szkołę średnią. Obserwacje naukowe wskazują, że społeczności mogą zapobiegać przestępczości, inwestując we wczesną edukację i zapewniając, że więcej uczniów kończy szkołę średnią. Szacuje się, że podniesienie wskaźnika ukończenia studiów przez mężczyzn o dziesięć procent obniżyłoby liczbę morderstw i napaści o 20 procent. Inwestując w edukację dzieci, społeczności mogą zmniejszyć przestępczość i umożliwić funkcjonariuszom skupienie się na poważnych zagrożeniach bezpieczeństwa publicznego.

 1. Usuń bariery
  Musimy znieść prawa i praktyki, które stawiają policję przeciwko społeczności, zwiększając użycie siły i zmniejszając bezpieczeństwo publiczne.

Wojna z narkotykami

Oparta na organach ścigania reakcja naszych społeczności na nielegalne narkotyki zmusza nas do agresywnego ścigania, wyszukiwania, aresztowania i przesłuchiwania osób, które nie stanowią zagrożenia dla bezpieczeństwa publicznego, niszcząc zaufanie społeczności policji. Aby ograniczyć użycie siły w celu odbudowania zaufania i poprawy bezpieczeństwa publicznego, nasze społeczności muszą zmienić przepisy dotyczące narkotyków i podejść do zażywania narkotyków przede wszystkim poprzez system zdrowia publicznego.

Różnorodna siła robocza

Należy zwiększyć różnorodność w organach ścigania poprzez wysiłki na rzecz rekrutacji i utrzymania pozyskanego policjanta w służbie. Funkcjonariusze skuteczniej budują zaufanie, gdy rozumieją i odzwierciedlają społeczności, w których służą. Różnorodność płci może pomóc zrównoważyć kulturę policyjną i poprawić wydajność – badania pokazują,  że funkcjonariusze płci żeńskiej używają mniej siły do ​​rozwiązywania sytuacji w porównaniu do funkcjonariuszy płci męskiej. Jednak  testy sprawności fizycznej i inne bariery utrudniają kobietom wstępowanie do policji. Ministerstwo powinno traktować priorytetowo różnorodność płciową, a także rasową w rekrutacji oraz identyfikować bariery w zatrudnianiu i zatrzymywaniu policjantów na służbie.

Artykuł opracowany na podstawie programu LEAP – Law Enforcement Against Prohibition


Jakub Gajewski
Postaw nam kawę
Postaw mi kawę na buycoffee.to
0 Komentarzy

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

Sadzić, Palić, Zalegalizować! | WolneKonopie.org © 2021 - Made on blunt. - underground: BTC: 17NmuD6sAUWSMaRREHMhdavVu4pse2U5Vh ETH: 0xb8e9b131bc5a3e06e3a87ad319f5e5b9b1f9ed16
 • Partnerzy

 • Dowiedz się jak tu trafić. 

 • lub

  Zaloguj się używając swojego loginu i hasła

  Nie pamiętasz hasła ?

  Skip to content