zastosowanie konopi w budownictwie
Mieszając w odpowiednich proporcjach paździerz konopny z wapnem oraz z niewielką domieszką piasku i cementu otrzymuje się wspaniały, ekologiczny i wytrzymały materiał budowlany.

Z połączenia dwóch angielskich wyrazów „hemp” – czyli konopie oraz „concrete” – czyli beton, powstał nowy wyraz „Hempcrete” [czytaj: hempkrit], co w wolnym przekładzie oznaczać może „beton konopny”.

W Europie technologia produkcji „Hempcrete” jest coraz bardziej popularna.

Hempcrete – to materiał, który rewolucjonizuje światowe budownictwo, niepalny, a po wyburzeniu budynku można go użyć jako nawozu. (*1)

Hempcrete powstaje z konopi i wapna. Podczas uprawy konopi liczba zredukowanego CO2 jest większa niż ta wytworzona przy procesie obróbki wapna. Jest to szczególnie ważne biorąc pod uwagę, że np. w USA za 38% CO2 odpowiada właśnie przemysł budowlany. (*1)
Liczba zastosowań Hempcrete robi wrażenie. Sprawdza się między innymi jako materiał izolacyjny, budulec przy konstrukcji dachów, ścian oraz podłóg. Jest wodoodporny, niepalny, nie gnije, ale w razie potrzeby podlega 100% rozkładowi. Mało tego, przy siedmiokrotnie większej wytrzymałości zachowuje połowę wagi zwykłego betonu. (*1)


Dom na bazie konopi w budowie  
Ekologiczny dom z konopi fot. (*1)

W Poznaniu na terenie Uniwersytetu Przyrodniczego w ramach eksperymentalnego projektu powstał dom z konopi. Jest to pierwszy tego typu budynek w Polsce – ale nie na świecie. (*1)
W wielu krajach na całym świecie – także w Polsce – prowadzone są badania nad zastosowaniem zaprawy konopnej w produkcji materiałów do budowy domów i ich elementów. Testom poddaje się właściwości takich materiałów, ich wytrzymałość i efektywność energetyczną. I testy te wypadają bardzo pomyślnie! (*1)

[Foto: (*1) Eksperyment trwa – dom jeszcze w budowie]

Dla uzyskania zaprawy miesza się w odpowiednich proporcjach włókna konopi z wapnem, pełniącym funkcję spoiwa. Otrzymujemy w ten sposób kompozytową substancję podobną do tradycyjnego cementu ale silniejszą, trwalszą i lżejszą. Uzyskany budulec idealnie nadaje się do wypełniania szkieletów budynków. Materiał znajduje też zastosowanie przy pracach wykończeniowych, cechuje się bardzo dobrymi właściwościami izolacyjnymi. (*1)

Pierwszy polski dom z konopi jest obiektem eksperymentalnym o wielkości garażu. Paździerz konopny użyty do budowy domu pochodził z upraw konopi przemysłowych wyhodowanych legalnie w Polsce. Budynek zaprezentowano na terenie Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Inicjatorem projektu była placówka o międzynarodowej sławie: Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich (IWNiRZ) z siedzibą w Poznaniu. (*1)

Dom zbudowanie na bazie konopii
Fot. (*1) Pierwszy w Polsce dom z konopi

Polski projekt konopnego domu nie jest pierwszym ani jedynym w świecie. Od wielu lat firmy budowlane stawiające domy z materiałów konopnych działają w USA (mimo zakazu uprawy nawet konopi przemysłowych), Wielkiej Brytanii czy Francji. Europejskie firmy budujące „domy z konopi” otrzymują tyle zamówień, że nie nadążają z ich realizacją. (*1)

Naukowcy z brytyjskiego centrum zajmującego się innowacyjnymi materiałami budowlanymi uważają, że szykuje się niemała rewolucja na rynku nieruchomości. Według nich przyszłością są domy, które nie przyczyniają się do zwiększenia emisji związków węgla, a takie kryteria spełniać będą budynki wznoszone z materiałów konopnych. Konopie zastąpią cegły i tradycyjną zaprawę murarską. Eksperci podjęli już prace nad projektem, który do budowy domu przewiduje użycie wapna z domieszką konopi. (*1)


Bloki konopnego materiału budowlanego 
 Ściany z konopi – ekologiczne

Liczba zastosowań Hempcrete robi wrażenie. Sprawdza się między innymi jako materiał izolacyjny, budulec przy konstrukcji dachów, ścian oraz podłóg. Jest wodoodporny, niepalny, nie gnije, ale w razie potrzeby podlega 100% rozkładowi. (*1) [Foto: (*2)]
Nic tylko uprawiać i budować. Na szczęście w Europie technologia jest coraz bardziej popularna. W przypadku USA rodzaj konopi, z których wytwarza się Hempcrete jest nielegalny, a koszty sprowadzania są dość duże. (*1)
Bloki Hempcrete
[Fotografie: (*2)]
Budowanie z HempcreteTynkowanie natryskowe
Budowanie z użyciem Hempcrete
  Konopny beton


W wyniku przerobu słomy konopnej uzyskujemy przeciętnie ok. 25÷30% włókna i ok. 75÷70% paździerzy. Przy wydajności zbioru słomy konopnej w ilości ok. 10t/ha można więc uzyskać ok. 7 ton paździerzy. I te paździerze stanowią podstawę konopnego betonu, który można wyprodukować samemu. Po prostu miesza się paździerze z wapnem i wodą, a niekiedy dodaje się niewielką ilość piasku i cementu.(*3)[Fotografie: (*2)]
Zalety konopnego betonu:
bardzo dobre właściwości izolacyjne – niski współczynnik przewodzenia ciepła U* (objaśnienie na końcu strony)
przy grubości ściany 300 mm –> 0,23 W/m²K przy grubości ściany 500 mm –> 0,18 W/m²K wysoka akumulacja ciepła (autoregulacja temperatury),brak mostków cieplnych (konstrukcja szczelna termicznie),doskonałe zdolności izolacji akustycznej, Budowanie z Hempcrete

świetna konserwacja drewna, absolutna odporność na zagrzybienie (pleśń)nieobecność chemikaliów, które często są stosowane w tradycyjnym budownictwie, bardzo wysoka ognioodporność (materiał praktycznie niepalny) –> 1 godz./ 100mm odporność na kolonizację przez insekty i gryzonie, prostota wykonywania prac budowlanych, relatywnie tani jako materiał budowlany, brak potrzeby wykonywania dodatkowego ocieplenia ścian, lżejszy od tradycyjnych materiałów budowlanych, łatwość ewentualnej obróbki mechanicznej – daje się ciąć jak drewno, łatwość wykonywania wszelkich modyfikacji i adaptacji pomieszczeń, możliwość wykonania prawie każdego kształtu elementu budowlanego, możliwość łatwego wykonywania renowacji starych budynków, a zwłaszcza „pruskiego muru”,duże walory prozdrowotne (zwłaszcza antyalergiczne) ze względu na tzw. „czyste” materiały – wapień i paździerze konopne, wysoka przepuszczalność pary wodnej, czyli zdolność pochłaniania dużych ilości wilgoci w okresach deszczowych i oddawania jej w okresie suszy (autoregulacja wilgotności, „oddychające” ściany),wysoki stopień pochłaniania dwutlenku węgla – ok. 108 kg czystego węgla/m³ (konopny dom przyczynia się do zmniejszenia zawartość CO2 w atmosferze dzięki wchłanianiu tego gazu przez rośliny podczas ich wegetacji, a także zmniejsza emisję dwutlenku dzięki niewielkiemu zapotrzebowaniu na ogrzewanie w okresie eksploatacji),współgranie ze środowiskiem naturalnym – każdy niepotrzebny element wykonany z konopnego betonu można rozkruszyć i użyć np. jako nawóz, bardzo szerokie możliwości wykorzystania – konstrukcje domów mieszkalnych parterowych i piętrowych, budynków przemysłowych i wszelkich innych, trwałość.wysoka przepuszczalność pary wodnej, czyli zdolność pochłaniania dużych ilości wilgoci w okresach deszczowych i oddawania jej w okresie suszy (autoregulacja wilgotności, „oddychające” ściany),wysoki stopień pochłaniania dwutlenku węgla – ok. 108 kg czystego węgla/m³ (konopny dom przyczynia się do zmniejszenia zawartość CO2 w atmosferze dzięki wchłanianiu tego gazu przez rośliny podczas ich wegetacji, a także zmniejsza emisję dwutlenku dzięki niewielkiemu zapotrzebowaniu na ogrzewanie w okresie eksploatacji),współgranie ze środowiskiem naturalnym – każdy niepotrzebny element wykonany z konopnego betonu można rozkruszyć i użyć np. jako nawóz, bardzo szerokie możliwości wykorzystania – konstrukcje domów mieszkalnych parterowych i piętrowych, budynków przemysłowych i wszelkich innych, trwałość.(*3)

Procesy zachodzące w materiale konopiewapnowoda (konopny beton):
wapno otacza kawałki paździerzy pozostawiając powietrzne pory (tubule konopne) decydujące o wysokim stopniu izolacyjności materiału, woda+wapno wypełniają dokładnie wszystkie przestrzenie pomiędzy kawałkami paździerzy łącząc je ze sobą, woda jest wchłaniana przez wapno i paździerze, wiązanie i twardnienie wapna zachodzi w wyniku krystalizacji zaprawy wapiennej (konopnego betonu) tracącej wodę oraz przez karbonizację (uwęglanie), czyli łączenie się wapna z dwutlenkiem węgla (woda odgrywa rolę katalizatora), w efekcie czego zaprawa nieodwracalnie twardnieje zamieniając się w węglan wapnia, czyli wapień – skałę wapienną, w której zamknięte są paździerze konopne. Podstawowe fazy budowania domu z bazie paździerza konopnego
wykonanie ław i fundamentu oraz zabezpieczenie ich przed wilgocią, wykonanie drewnianego szkieletu oraz dachu, położenie odpowiednich instalacji wod-kan oraz elektrycznych, przygotowanie zdejmowanych szalunków, wypełnianie szalunków (otaczanie szkieletu) masą konopno-wapienną, wykonanie elewacji w postaci tynków wapiennych („oddychających”)(*3).

Formowanie elementów z betonu konopnegp  
Przygotowanie konopnego betonu fot. (*3)

Wymieszać dokładnie w betoniarce (mieszalniku) suche wapno hydratyzowane z paździerzami i niewielką ilością cementu w proporcji: ok. 1 kg wapna, 1,75 kg paździerzy, 0,1 kg cementu (maksymalnie 10% w stosunku do ilości wapna), dodać wodę – w proporcji do powyższego – w ilości 1,75 kg (l) i wymieszać.

Gęstość (masa właściwa) tak przygotowanej masy powinna wynosić ok. 300÷330 kg/m³, czyli 1 m³ mokrej masy powinien zawierać ok.:
70 kg wapna hydratyzowanego,
130 kg konopnych paździerzy,
100 litrów (kg) wody, 5 kg cementu.(*3)

Formowanie elemenów z betonu konopnego  
Praca z szalunkami fot. (*4)

Szalunki przygotowuje się zazwyczaj ze sklejki lub płyty wiórowej o grub. 12 mm (rzadziej 6 mm) i wysokości 60 cm. Płyty szalunkowe warto zabezpieczyć przed wchłanianiem wody, aby mieszanka paździerzowo-wapienna łatwiej od nich odchodziła.

Zakłada się je stopniowo na konstrukcję szkieletową, wypełnia konopnym betonem, ubija i zdejmuje po ok. 1÷4 godzinach.

Szalunek należy zdejmować więc dość szybko – po ok. 12 godzinach nie da się go już usunąć.(*3)[Fotografie: (*3) i (*4)]


(*Uwaga na marginesie: Współczynnik przewodzenia ciepła U mierzy się w W/m²K – wat na metr kwadratowy x kelwin (lub ºC) Wyraża on wielkość przepływu ciepła przez jednostkową powierzchnię (m²) materiału danej grubości, jeśli różnica temperatur między dwiema jego stronami wynosi 1Kelwin (1ºC). Im niższa wartość współczynnika przewodzenia ciepła, tym większa jest jego izolacyjność. Normy dopuszczają wartość współczynnika U równą bądź niższą 0,30 W/m²K. Przyjmuje się, że wartość współczynnika U dla ścian zewnętrznych w budynku energooszczędnym powinna wynosić od 0,15 do 0,20 W/m²K, co jest znacznie poniżej normy. W takim razie dom wykonany z konopnego betonu może spełniać warunki domu energooszczędnego.)(*3)
Zródło: Podlaskie Konopie

Jakub Gajewski
Postaw nam kawę
Postaw mi kawę na buycoffee.to
2 komentarze
 1. Monika 2 lata temu

  Bardzo pomocny artykuł . Jestem dzięki niemu o wiele mądrzejsza. Dziękuję
  Mam zamiar stworzyć i zamieszkać w takim domu. Pozdrawiam wszystkich miłośników

 2. Marcin 2 lata temu

  Witajcie,

  Cieszę się że miałem okazje zobaczyć ten filmik.
  O betonie konopnym słyszałem już jakiś czas temu, lecz dopiero teraz zacząłem zgłębiać wiedzę.
  Bardzo ważne są opinie ludzi którzy zamieszkali w takim domu.
  Ponieważ mało kto słyszał o takiej technice wykonywania ścian.
  Popieram ekologiczne rozwiązania.
  Życie jest jedno i nie ma co oszczędzać na zdrowiu.
  Chętnie przyjadę na szkolenie.

  Pozdrawiam
  POMIMO wszystko.

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

Sadzić, Palić, Zalegalizować! | WolneKonopie.org © 2021 - Made on blunt. - underground: BTC: 17NmuD6sAUWSMaRREHMhdavVu4pse2U5Vh ETH: 0xb8e9b131bc5a3e06e3a87ad319f5e5b9b1f9ed16
 • Partnerzy

 • Dowiedz się jak tu trafić. 

 • lub

  Zaloguj się używając swojego loginu i hasła

  Nie pamiętasz hasła ?

  Skip to content