Pan Dariusz w 2010 roku doznał urazu czaszki, w w wyniku czego powstały u niego 2 torbiele mózgu. W związku z torbielami mózgu ma bóle głowy i dwukrotnie utracił przytomność, co skutkowało urazami kończyn.

Leczenie konwencjonalne nie przynosiło efektów, ponadto pan Dariusz nie był w stanie pracować, gdyż był otępiały. W 2011 roku zaczął używać konopie, które niwelowały bóle głowy i poprawiały ogólny stan zdrowia. Sąd Rejonowy w Kielcach uznał, że Pan Dariusz w 2016 roku przewoził na zlecenie nieustalonej osoby 1 kg suszu, celem dalszej odsprzedaży, pomimo że sam jest pacjentem. W 2019 roku lekarz przepisał panu Dariuszowi 30 gramów suszu/miesiąc. Pan Dariusz kupił 1kg, gdyż otrzymał okazyjną cenę (19zł/gram) na susz wysokiej jakości, dzięki czemu mógł uniknąć kupowania wątpliwej jakości suszu za 50 zł za gram, tj. lekarstwa, które musi codziennie zażywać.

Jutro o godz. 11:30 przed Sądem Okręgowym w Kielcach (sala XXVI) będzie rozpoznawana apelacja od wyroku Sądu Rejonowego, który skazał pana Dariusza na 2 i pół roku wiezienia za posiadanie 1 kg swojego lekarstwa. Zapraszamy osoby, którym nie jest obojętny los pacjentów medycznej marihuany, aby wzięły udział w rozprawie apelacyjnej i tym sposobem wyraziły swój sprzeciw wobec absurdalnej polityki karania osób leczących się konopiami.

UPDATE (15.06.2020r)

Dzisiaj nie zakończyła się sprawa pana Dariusza, który został skazany przez Sąd Rejonowy w Kielcach na 2,5 roku pozbawienia wolności, w związku z przewożeniem 1 kg suszu, na własne potrzeby medyczne (dwa tętniaki mózgu, powstałe w wyniku uszkodzenia czaszki, powodujące bóle i zawroty głowy, omdlenia, utraty przytomności, w konsekwencji których pan Dariusz doznał urazów kończyn górnych i kręgosłupa).

Przypominamy tylko, że na 2 i 2,5 roku pozbawienia wolności zostali skazani (byli już) funkcjonariusze Policji, za torturowanie Igora Stachowiaka, który zmarł na komisariacie Wrocław-Stare Miasto. Skuty kajdankami, bez spodni i bielizny, leżąc na podłodze łazienki ze zgaszonym światłem, Igor Stachowiak był rażony paralizatorem przez 6 funkcjonariuszy Policji.

Czy naprawdę oba czyny są szkodliwe społecznie w takim samym stopniu? Czy w ogóle można mówić o szkodliwości społecznej w stopniu wyższym niż znikomy czynu zarzuconego panu Dariuszowi?

Przypominamy tylko, że zgodnie z art. 53 k.k. Sąd wymierza karę według swojego uznania, w granicach przewidzianych przez ustawę, bacząc, by jej dolegliwość nie przekraczała stopnia winy, uwzględniając stopień społecznej szkodliwości czynu oraz biorąc pod uwagę cele zapobiegawcze i wychowawcze, które ma osiągnąć w stosunku do skazanego, a także potrzeby w zakresie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa.
Wymierzając karę, sąd uwzględnia w szczególności motywację i sposób zachowania się sprawcy, zwłaszcza w razie popełnienia przestępstwa na szkodę osoby nieporadnej ze względu na wiek lub stan zdrowia, popełnienie przestępstwa wspólnie z nieletnim, rodzaj i stopień naruszenia ciążących na sprawcy obowiązków, rodzaj i rozmiar ujemnych następstw przestępstwa, właściwości i warunki osobiste sprawcy, sposób życia przed popełnieniem przestępstwa i zachowanie się po jego popełnieniu, a zwłaszcza staranie o naprawienie szkody lub zadośćuczynienie w innej formie społecznemu poczuciu sprawiedliwości, a także zachowanie się pokrzywdzonego.

Wolne Konopie w obronie pacjentów! Nie damy Panu Darkowi pójść „za kraty”!

– Jeśli sąd utrzyma panu Darkowi wyrok w mocy, mężczyzna pójdzie siedzieć za marihuanę, a w więzieniu będzie się tą samą marihuaną leczył – zaznacza Stelios Alewras.

Dziękujemy SuperExpress i Kielce – Eska Info za zainteresowanie się sprawą!

Jakub Gajewski
Postaw nam kawę
Postaw mi kawę na buycoffee.to
0 Komentarzy

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

Sadzić, Palić, Zalegalizować! | WolneKonopie.org © 2021 - Made on blunt. - underground: BTC: 17NmuD6sAUWSMaRREHMhdavVu4pse2U5Vh ETH: 0xb8e9b131bc5a3e06e3a87ad319f5e5b9b1f9ed16
  • Partnerzy

  • Dowiedz się jak tu trafić. 

  • lub

    Zaloguj się używając swojego loginu i hasła

    Nie pamiętasz hasła ?

    Skip to content