W dniu 9 grudnia 2010 roku odbyła się pierwsza konferencja Koła Naukowego Prawa Karnego. Członkowie koła uczynili tematem swojej pierwszej konferencji „Odlot w świetle prawa – prawnokarna reakcja na zjawisko narkomanii.” Temat bardzo kontrowersyjny i na czasie sprawił, że sala Rady Wydziału zapełniona została do ostatnich miejsc. Konferencję otworzyła Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego Prof. zw. dr hab. Małgorzata Pyziak-Szafnicka. Po krótkim powitaniu głos oddano prelegentom. Jako pierwsza głos zabrała dr Monika Zbrojewska, adiunkt w Katedrze Postępowania Karnego i Kryminalistyki, oraz adwokat. Pani doktor przedstawiła obecny stan prawny dotyczący problematyki narkotyków w Polsce. Główny nurt rozważań dotyczył ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

(1)Pani doktor w swoim wystąpieniu wspominała o załączniku do tej ustawy, orzecznictwie, oraz dokonała porównania z poprzednio obowiązującą ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii.

(2)Po przedstawieniu obecnego stanu prawnego, głos zabrali policjanci z wydziału do walki z przestępczością narkotykową. Tematem ich wystąpienia były metody zwalczania drobnej przestępczości narkotykowej. Można było wysłuchać ludzi którzy codziennie obcują z narkotykami i dążą do ich wyeliminowania z rynku. Panowie opowiedzieli o efektach ich pracy, dotykając ciekawych dla gości kwestii. Opowiedziano o kwestii ich głównego zadania tj. zatrzymywania dilerów narkotyków, oraz ilości pracy na skutek wprowadzenia na polski rynek „dopalaczy”.

___Następnym w kolejności prelegentem był dr Michał Błoński, adiunkt w Katedrze Postępowania Karnego i Kryminalistyki, oraz sędzia Sądu Rejonowego. Pan doktor opowiadał o metodyce pracy sędziego w sprawach o przestępstwo posiadania narkotyków. Pan doktor uznał, że dzięki pracy prokuratorów w postępowaniu przygotowawczym oraz opinii kryminalistycznej powoływanej w danej sprawie, sprawy o posiadanie narkotyków należą do jednych z łatwiejszych. Pan doktor w swoim wystąpieniu przedstawił zagadnienia dotyczące prawa karnego materialnego i procesowego. Procesowa część dotyczyła m.in. problemu posiadania obrońcy przez oskarżonego w sprawach narkotykowych, czym zajmował się ostatnio Sąd Najwyższy. W kwestii materialnego prawa karnego Pan doktor odniósł się, tak jak pani dr Monika Zbrojewska do pojęcia „śladowych ilości” obowiązującego na gruncie poprzedniej ustawy. Pan doktor przedstawił również praktykę łódzkich Sądów Rejonowych, Sądu Okręgowego, oraz Sądu Najwyższego dotyczących małych ilości narkotyków. Pan doktor był ostatnią osobą, która wystąpiła przed przerwą.
___

Po przerwie regeneracyjnej, jako pierwsza wystąpiła Pani mgr Barbara Tokarska, terapeutka uzależnień pracująca od 13 lat w ośrodku terapii uzależnień dla dzieci i młodzieży w Łodzi, oraz wykładowca z Katedry Pedagogiki Specjalnej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Łodzi. Pani mgr przedstawiła prezentację dotyczącą terapii osób uzależnionych, z uwzględnieniem nowych środków uzależniających. Prelegentka przedstawiła sytuację osób uzależnionych, oraz współpracę między organizacjami, których statutowymi celami jest pomoc osobom uzależnionym z sądami. Pani mgr opowiadała również o projekcie- programie wczesnej interwencji „FreD Goes Net”.

Następnym prelegentem był Jędrzej Sadowski, pełnomocnik komitetu inicjatywy ustawodawczej Wolne Konopie. Przedstawił on prezentację pt: Jakie prawo takie narkotyki – udział i wpływ społeczeństwa obywatelskiego w procesie stanowienia prawa. Prelegent przedstawił projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Założeniami na których skupiono się była dekryminalizacja posiadania środków odurzających, lub środków psychotropowych. Pan Jędrzej Sadowski przedstawił projekt ust. 3 art. 62 ustawy. Kolejną proponowaną zmianą była depenalizacja uprawy środków o których mowa w ustawie, czyli zmiana art. 63. Na koniec pełnomocnik Wolnych Konopi, zaprezentował artykuł stanowiący o wprowadzeniu amnestii wobec osób prawomocnie skazanych wyrokiem na podstawie art. 62 ust. 1 i 3 oraz art. 63 ust. 1 i 2. Ostatnią fazą prezentacji było zapoznanie zebranych gości z „eksperymentem poznawczym” – Cannabis House. Według prelegenta eksperyment ma odpowiedzieć na 2 pytania. Czy legalizacja dostępu do konopi wpłynie na zmniejszenie przestępczości? Oraz czy legalizacja dostępu do konopi wpłynie na poprawę stanu zdrowia osób używających? Autorzy projektu powołują się na art. 27 kodeks karnego stanowiący o eksperymencie- ryzyku nowatorskim, wyłączającym odpowiedzialność karną.

(3)Ponad to przywołują art. 2 ust. 1, oraz art. 5 ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

(4)Ostatnim prelegentem był mgr Marcin Berent, doktorant w Katedrze Prawa Karnego i Polityki Kryminalnej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pan mgr Marcin Berent przygotował wystąpienie pt: „Problem tzw. dopalaczy jako przyczynek do dyskusji nad liberalizacją polskiego prawa karnego. Uwagi de lege ferenda.” W prezentacji przedstawiony został rządowy projekt zmiany ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Autor wystąpienia przedstawił kompleksowo zmiany proponowane przez Radę Ministrów, z uwzględnieniem proponowanego dodania art. 62a ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

(5)Po wystąpieniach prelegentów, był czas na pytania i dyskusję. Największą ciekawość wzbudziła dr Zbrojewska faktem bycia jednym z obrońców „króla dopalaczy”. Pani dr opowiedziała o zarzutach wobec swojego klienta, fantastycznie uzupełniając tematykę konferencji. Największa liczba pytań kierowana była do Pana Jędrzeja Sadowskiego. Bardzo zaciekawił on publiczność projektami oraz kierunkami proponowanych zmian. W ostatnich minutach konferencji poruszane były ciekawe kwestie dotyczące między innymi twardych i miękkich narkotyków, dopalaczy, oraz środków zastępczych.Konferencja okazała się dużym sukcesem dla Koła Prawa Karnego, którego opiekunem jest dr Jan Kulesza. Koło bardzo dziękuje wszystkim zainteresowanym i uczestniczącym w konferencji.

(1) Dz.U. 2005 nr 179 poz. 1485, z późn. zm.
(2) Dz.U. 1997 nr 75 poz. 468, z późn. zm.
(3) Dz.U. 1997 nr 88 poz. 553, z późn. zm.
(4) Dz.U. 2005 nr 179 poz. 1485, z późn. zm.
(5) Druk sejmowy nr 3420.

Jakub Ławicki

źródło:

Koło Naukowe Prawa

Jakub Gajewski
Postaw nam kawę
Postaw mi kawę na buycoffee.to
Sadzić, Palić, Zalegalizować! | WolneKonopie.org © 2021 - Made on blunt. - underground: BTC: 17NmuD6sAUWSMaRREHMhdavVu4pse2U5Vh ETH: 0xb8e9b131bc5a3e06e3a87ad319f5e5b9b1f9ed16
  • Partnerzy

  • Dowiedz się jak tu trafić. 

  • lub

    Zaloguj się używając swojego loginu i hasła

    Nie pamiętasz hasła ?

    Skip to content