Naukowcy z University of Minnesota ocenili związek między alkoholem a narażeniem na konopie indyjskie w młodym wieku na podstawie morfologii mózgu na populacji 436 bliźniaków w wieku 24 lat. 

Autorzy donoszą: „To nadużywanie alkoholu, a nie marihuany, wiązało się ze zmniejszoną grubością kory przedczołowej i czołowej przyśrodkowej, a także płatem skroniowym, bruzdą śródciemieniową, wyspą, wieczkiem ciemieniowym, przedklinem i środkowymi obszarami ciemieniowymi”. 

Badania neuroobrazowe wskazują, że zdolności intelektualne człowieka są związane ze strukturą mózgu, w tym z grubością kory mózgowej.

Badacze doszli do wniosku: „Nie zaobserwowano żadnych znaczących powiązań między używaniem konopi a grubością kory. Brak efektów specyficznych dla konopi jest zgodny z przeglądami literatury, badaniami na dużych próbach i dowodami, że obserwowane skutki marihuany można tłumaczyć współwystępującym alkoholem.

„Badanie to dostarcza nowych dowodów na to, że związane z alkoholem zmniejszenie grubości kory mózgowej kontrolnej / istotnej sieci prawdopodobnie reprezentuje skutki narażenia na alkohol i przedchorobowych cech predyspozycji genetycznych do nadużywania alkoholu. Podwójne skutki tych dwóch przyczynowych czynników związanych z alkoholem mają ważne i uzupełniające się implikacje dotyczące zdrowia publicznego i działań profilaktycznych mających na celu ograniczenie picia wśród młodzieży ”.

Odkrycia są zgodne z wynikami kilku innych badań – takich jak to badanie z 2017 r. I to badanie z 2015 r. – wskazujące, że używanie alkoholu, ale nie marihuany, wiąże się z negatywnymi zmianami w morfologii mózgu. Zgodnie z wynikami przeglądu literatury 69 badań opublikowanych w JAMA Psychiatry, „Związki między używaniem konopi indyjskich a funkcjami poznawczymi w przekrojowych badaniach nastolatków i młodych dorosłych są niewielkie i mogą mieć wątpliwe znaczenie kliniczne dla większości osób. Ponadto abstynencja dłuższa niż 72 godziny zmniejsza deficyty poznawcze związane z używaniem konopi. Wyniki wskazują, że wcześniejsze badania młodzieży konopi indyjskich mogły zawyżać skalę i utrzymywanie się deficytów poznawczych związanych z używaniem marihuany ”.

Pełny tekst badania „ Wpływ alkoholu i konopi indyjskich na grubość kory mózgowej kontroli poznawczej i istotności sieci mózgowych w wyłaniającej się dorosłości: badanie kontrolne bliźniaków”, ukazuje się w Biological Psychiatry. Dodatkowe informacje w języku angielskim są dostępne w arkuszu informacyjnym NORML „ Ekspozycja na marihuanę i wydajność poznawcza ”. 

Jakub Gajewski
2 komentarze
  1. Szymon 6 miesięcy temu

    Sadzić, vaporyzować, zalegalizować 🙂

    • Żwirekimuchomorek 4 miesiące temu

      Sadzić, inhalować, depenalizować

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

Sadzić, Palić, Zalegalizować!   |    WolneKonopie.org © 2021 - Made on blunt.- underground. BTC: 18RjqnTAyJ4QH3ZZkEjbZEE5MzEoactZ2H ETH: 0xf3f7F9453ea5Ac7eAFdB113bd18e7D6275229d82  
lub

Zaloguj się używając swojego loginu i hasła

Nie pamiętasz hasła ?

Skip to content