+

TURCJA ZEZWALA PLANTATOROM NA UPRAWY KONOPI DO CELÓW MEDYCZNYCH!