Czy CBD wchodzi w interakcje z lekami?

Badania wykazały, że CBD to bezpieczna substancja, ale jak w przypadku każdego nowego leku, musisz upewnić się, że nie wchodzi ono w negatywne interakcje z twoimi lekami.

Kannabidiol (CBD) jest dobrze znanym składnikiem konopi o zróżnicowanych korzyściach zdrowotnych, takich jak zmniejszanie bólu i stanów zapalnych po aktywności fizycznej, ulga w sporadycznym bezsenności, a także poprawa koncentracji, nastroju i odporności na stres.

Liczne badania wykazały, że CBD jest bezpieczną, niepowodującą upośledzenia i nieuzależniającą substancją. Profil bezpieczeństwa CBD został uznany przez główne agencje zdrowotne, takie jak Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), wskazując, że jest dobrze tolerowany przez zwierzęta i ludzi i rzadko powoduje jakiekolwiek niebezpieczne skutki uboczne.


Jednakże, mimo że CBD jest bezpieczne do stosowania z wieloma lekami, ma potencjał do wywoływania problematycznych interakcji z innymi. Najczęściej CBD wchodzi w interakcje z innymi lekami poprzez metabolizm w wątrobie.

W tym artykule wyjaśnię, jak i dlaczego te interakcje mają miejsce oraz opiszę klasy leków, które są przetwarzane przez te same enzymy wątrobowe, które organizm używa do przetwarzania CBD.

Kluczowe wnioski, które powinieneś zapamiętać, to:

CBD ma małe prawdopodobieństwo wywoływania interakcji lekowych przy niskich i umiarkowanych dawkach stosowanych przez większość konsumentów produktów rzemieślniczych. Interakcje lekowe zgłaszane w literaturze naukowej najczęściej występują przy bardzo wysokich dawkach używanych w badaniach klinicznych nad epilepsją i innymi stanami. [1] Najważniejsze interakcje lekowe można przewidzieć, porównując ścieżki metaboliczne CYP450 używane przez CBD i inne leki. Możesz pomóc edukować swoich dostawców usług medycznych na temat interakcji lekowych i innych aspektów CBD oraz medycznej marihuany, używając informacji, których nauczyłeś się z tego artykułu oraz naszej strony edukacyjnej o marihuanie, aby zadawać świadome pytania.


Jak dochodzi do interakcji leków z CBD?

Występują dwa główne typy interakcji lekowych: te, które zmieniają absorpcję, metabolizm i wydalanie jednego lub obu leków (interakcje farmakokinetyczne), oraz te oparte na mechanizmie działania leków (interakcje farmakodynamiczne). Ponieważ kannabinoidy, w tym CBD, dzielą ścieżki metaboliczne z innymi lekami i mają podobne mechanizmy działania jak inne leki, istnieje potencjał do interakcji. Większość klinicznie istotnych interakcji CBD z innymi lekami jest związana z konkurencją w ścieżkach detoksykacji wątroby. Czasami połączenie może sprawić, że każda substancja stanie się silniejsza, poprzez spowolnienie metabolizmu i zwiększenie poziomu leków w organizmie, lub jedna może osłabić działanie drugiej, przyspieszając jej metabolizm. Każda z tych sytuacji może prowadzić do niezamierzonych skutków ubocznych.

Spośród ponad 50 enzymów wątrobowych tworzących rodzinę enzymów metabolizujących leki CYP450, dwa są głównie odpowiedzialne za metabolizowanie CBD: CYP3A4 i CYP2C19. Znajomość tych enzymów może pozwolić Tobie lub Twojemu dostawcy usług zdrowotnych sprawdzić metabolizm leku farmaceutycznego i określić, czy interakcja CBD-lek jest możliwa.

Większość udokumentowanych interakcji CBD-lek u ludzi, jak również w badaniach na gryzoniach, wynikła z wysokich dawek CBD, które nie są typowe dla większości użytkowników, ale mogą być stosowane pod nadzorem medycznym w leczeniu napadów padaczkowych lub innych poważnych stanów.

Ogólnie rzecz biorąc, większość potencjalnych interakcji lekowych jest teoretyczna i mało prawdopodobna, aby wystąpić u większości użytkowników CBD. Na podstawie mojego doświadczenia klinicznego, rzadko zdarza się, aby ludzie doświadczali interakcji CBD-lek przy dawkach poniżej 100 mg dziennie. [2]


Najczęstsze interakcje leków z CBD

Warfaryna i inne leki przeciwzakrzepowe

Najczęściej pytają mnie o interakcje, które mogą wystąpić z lekiem przeciwzakrzepowym warfaryną (znany również pod nazwami handlowymi Coumadin® i Jantoven®). Dokładniejsze obawy dotyczą interakcji warfaryny z THC, ponieważ zarówno warfaryna, jak i THC są metabolizowane przez enzym wątrobowy CYP2C9. Gdy warfaryna i THC konkurują o przetwarzanie przez ten enzym, poziom warfaryny może wzrosnąć, zwiększając tym samym ryzyko krwawienia. Pacjenci stosujący warfarynę muszą mieć testowany poziom INR krwi po dodaniu do swojego reżimu cannabis zawierającego THC.

Chociaż możliwe jest, że przyjmowanie dużych ilości CBD z warfaryną lub innymi lekami przeciwzakrzepowymi może spowodować szkodliwą interakcję, ryzyko to jest mniej niepokojące, ponieważ enzym metabolizujący CBD (CYP2C19) jest inny. Jednak opublikowano jeden raport przypadku, demonstrujący potrzebę dostosowania dawki warfaryny po rozpoczęciu i tytułowaniu CBD do bardzo wysokiej dawki. [3]

Na podstawie tego jednego raportu, osoby stosujące wysokie dawki CBD równocześnie z warfaryną powinny również powiadomić swojego dostawcę usług medycznych i mieć testowany poziom INR krwi. W mojej klinice nigdy nie zaobserwowałem żadnych zmian w INR, gdy moi pacjenci dodawali CBD.

Istnieje także teoretyczna interakcja między CBD a doustnymi antykoagulantami bezpośredniego działania, takimi jak apiksaban i rywaroksaban, oparta na enzymie CYP3A (oraz transporcie wydzielniczym P-gp), potencjalnie zwiększając ryzyko krwawienia. Chociaż w literaturze naukowej nie zgłoszono przypadków interakcji między CBD a tymi lekami, osoby stosujące te leki i wysokie dawki CBD powinny monitorować objawy łatwego siniaczenia i krwawienia. [4]

Na koniec, lek przeciwpłytkowy, klopidogrel, jest metabolizowany do swojego aktywnego metabolitu przez CYP2C19, a w mniejszym stopniu przez CYP3A4. Dlatego przyjmowanie CBD z klopidogrelem może skutkować zmniejszonymi efektami terapeutycznymi klopidogrelu, a klinicyści mogą zdecydować się na monitorowanie odpowiedniej odpowiedzi płytek krwi i agregacji. Ponownie, ta interakcja jest teoretyczna, bez przypadków zgłoszonych w literaturze naukowej. [5]

CBD a leki na padaczkę

Interakcje leków z CBD są najczęstsze u pacjentów z padaczką, szczególnie tych, którzy stosują wysokie dawki CBD. Podczas stosowania z CBD poziom w krwi następujących leków może wzrosnąć: [6]

 • topiramat
 • rufinamid
 • n-desmetyloklobazam (aktywny metabolit leku klobazam)
 • zonisamid
 • eslikarbazepina

Pacjenci łączący CBD z lekiem na padaczkę, kwasem walproinowym, powinni monitorować funkcję wątroby pod kątem potencjalnych nieprawidłowości.

CBD a leki statynowe na cholesterol Statyny to powszechna grupa leków, którą należy brać pod uwagę w kontekście interakcji z CBD, ponieważ większość z nich jest przetwarzana przez enzym CYP3A4. Teoretyczne przyjmowanie CBD ze statynami może podnieść poziom statyn w organizmie, zwiększając ryzyko skutków ubocznych. Ponadto, statyny są mniej kompatybilne z CBD, ponieważ statyny mogą powodować skutki uboczne, które są powszechne i podobne do objawów, które zwykle leczymy za pomocą CBD. Na przykład, większość leków statynowych może powodować problemy z pamięcią, bóle mięśni, zmęczenie i słabość mięśniową.

Ponieważ leczę dużą liczbę pacjentów z przewlekłym bólem, którzy już przyjmują maksymalną dozwoloną dzienną dawkę swojej statyny, często omawiam alternatywy z ich przepisującym, w tym przejście na prawastatynę, statynę metabolizowaną przez inne drogi, zmniejszenie ilości obecnej statyny, lub dodanie koenzymu Q10, aby złagodzić potencjalne niepożądane efekty związane ze statynami.

CBD a Erytromycyna i Antygrzybiczne Azole

Antybiotyk erytromycyna i rodzina przeciwgrzybiczych azoli to powszechne leki, które hamują enzymy CYP metabolizujące CBD. Ich wspólne stosowanie teoretycznie może zwiększyć ryzyko działań niepożądanych.

CBD a Leki Antydepresyjne

Kilka leków antydepresyjnych i przeciwpsychotycznych jest metabolizowanych przez te same enzymy co CBD, i ich wspólne stosowanie teoretycznie może zwiększyć prawdopodobieństwo wystąpienia działań niepożądanych. U sześciu pacjentów przyjmujących citalopram lub escitalopram, dodanie CBD (200 – 800 mg dziennie) znacząco zwiększyło stężenie citalopramu we krwi. Zgłaszane działania niepożądane dla tych uczestników były łagodne i obejmowały zmęczenie, biegunkę oraz nudności. [7]

Ponadto, podobnie jak wiele antydepresantów, CBD stymuluje receptory serotoninowe, i przyjmowanie więcej niż jednego leku o tym mechanizmie działania teoretycznie może zwiększyć ryzyko rzadkiego stanu zwanego zespołem serotoninowym. W literaturze naukowej nie opisano przypadków tej interakcji.

CBD a Leki Immunosupresyjne

CBD ma potencjał wpływania na metabolizm leków immunosupresyjnych takich jak cyklosporyna i takrolimus poprzez metabolizm wątrobowy, co może skutkować zwiększeniem stężenia tych leków we krwi oraz wzrostem potencjalnych toksycznych działań niepożądanych. [8]


CBD a Jaskra

Jaskra wciąż jest pierwszym schorzeniem, o którym wiele osób myśli, rozważając cannabis jako lek. Dowody są jasne, że THC może obniżyć podwyższone ciśnienie wewnątrzgałkowe (IOP), co jest charakterystycznym objawem tej choroby.

Czy CBD również pomaga? Chociaż odpowiedź nie jest całkowicie prosta, dowody sugerują, że nie, a nawet może przynieść szkodę.

Niedawne badanie na zwierzętach wykazało, że w przeciwieństwie do THC, CBD faktycznie podnosiło ciśnienie wewnątrzgałkowe. Badacze ustalili, że wzrost ciśnienia był spowodowany efektami CBD na receptor CB1 (negatywna modulacja allosteryczna). To samo badanie stwierdziło, że dodanie CBD do THC całkowicie blokowało efekty obniżające IOP THC. [9] Jedno badanie na ludziach z podwyższonym IOP wykazało, że 20 mg CBD nie miało wpływu, ale 40 mg spowodowało niewielki wzrost IOP. [10] W przeciwieństwie do CBD, CBDA prawdopodobnie nie ma wpływu na IOP, ponieważ nie dzieli aktywności CBD na receptorze CB1.

Jeśli masz jaskrę i zaczynasz używać produktów CBD, zalecam sprawdzenie ciśnienia w oku, aby ustalić, czy CBD powoduje podwyższone ciśnienie.

Osoby z jaskrą, które chcą używać cannabis do obniżenia swojego IOP, prawdopodobnie najlepiej będą się czuły z preparatami dominującymi THC, o niskiej zawartości CBD. Osoby z jaskrą, które chcą używać produktów konopnych do leczenia innych objawów, prawdopodobnie najlepiej będą się czuły z formułami CBDA.

Osoby z jaskrą, które mają dobrze kontrolowane IOP i chcą używać cannabis do ochrony siatkówki, najprawdopodobniej skorzystają z kombinacji CBD i THC.

Rozmawiaj z lekarzem przed użyciem CBD Jeśli przyjmujesz kilka różnych leków, korzystasz z porad więcej niż jednego lekarza lub masz określone problemy zdrowotne, Ty i Twoi lekarze muszą być świadomi wszystkich przyjmowanych przez Ciebie leków, aby uniknąć potencjalnych interakcji lekowych.

Konsultacja z lekarzem doświadczonym w stosowaniu CBD i cannabis może pomóc ustalić odpowiednią rutynę dla Twoich leków i suplementów, aby uniknąć potencjalnie negatywnych interakcji. Niektóre związki działają synergicznie z CBD, więc zapytanie lekarza może pomóc maksymalizować efekt Twojego leczenia.

Użyj online checkerów interakcji lekowych, aby zobaczyć, które enzymy cytochromu p450 są używane. Jeśli pokrywają się one z CBD (możesz musieć wprowadzić „Epidiolex”, jeśli system nie rozpoznaje kannabidiolu), wtedy monitoruj sytuację bardziej uważnie i koniecznie poinformuj swojego dostawcę usług medycznych. Potrzeba ostrożności wzrasta wraz z wyższymi dawkami. Używanie małych ilości stanowi bardzo niskie ryzyko interakcji lekowych.

Dr Sulak

Źródła:

[1] Stout, Stephen M., and Nina M. Cimino. “Exogenous cannabinoids as substrates, inhibitors, and inducers of human drug metabolizing enzymes: a systematic review.” Drug metabolism reviews 46.1 (2014): 86-95.
[2] Alsherbiny, Muhammad, and Chun Li. “Medicinal Cannabis—Potential Drug Interactions.” Medicines 6.1 (2019): 3.
[3] Grayson, Leslie, et al. “An interaction between warfarin and cannabidiol, a case report.” Epilepsy & behavior case reports 9 (2018): 10.
[4] Paduch, McKenzie, and Angela R. Thomason. “Potential Drug Interactions Between Cannabinoids and Its Derivatives and Oral Anticoagulants.” Hospital Pharmacy (2021): 0018578720985438.
[5] Greger, Jessica, et al. “A review of cannabis and interactions with anticoagulant and antiplatelet agents.” The Journal of Clinical Pharmacology 60.4 (2020): 432-438.
[6] Gaston, Tyler E., et al. “Interactions between cannabidiol and commonly used antiepileptic drugs.” Epilepsia 58.9 (2017): 1586-1592.
[7] Anderson, Lyndsey L., et al. “Citalopram and cannabidiol: in vitro and in vivo evidence of pharmacokinetic interactions relevant to the treatment of anxiety disorders in young people.” Journal of clinical psychopharmacology 41.5 (2021): 525-533.
[8] Balachandran, Premalatha, Mahmoud Elsohly, and Kevin P. Hill. “Cannabidiol interactions with medications, illicit substances, and alcohol: A comprehensive review.” Journal of general internal medicine (2021): 1-11.
[9] Miller, Sally, et al. “Δ9-Tetrahydrocannabinol and Cannabidiol Differentially Regulate Intraocular Pressure.” Investigative ophthalmology & visual science 59.15 (2018): 5904-5911.
[10] Tomida, Ileana, et al. “Effect of sublingual application of cannabinoids on intraocular pressure: a pilot study.” Journal of glaucoma 15.5 (2006): 349-353.
Jakub Gajewski
Tags:
Postaw nam kawę
Postaw mi kawę na buycoffee.to
0 Komentarzy

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

Sadzić, Palić, Zalegalizować! | WolneKonopie.org © 2021 - Made on blunt. - underground: BTC: 17NmuD6sAUWSMaRREHMhdavVu4pse2U5Vh ETH: 0xb8e9b131bc5a3e06e3a87ad319f5e5b9b1f9ed16
 • Partnerzy

 • Dowiedz się jak tu trafić. 

 • lub

  Zaloguj się używając swojego loginu i hasła

  Nie pamiętasz hasła ?

  Skip to content