Marihuana musi być pozbawiona pozostałości i zanieczyszczeń, które mogą stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia, zarówno w krótkim, jak i długim okresie. W trakcie procesu produkcji, od uprawy po pakowanie, rośliny mogą być narażone na różnego rodzaju zanieczyszczenia chemiczne i mikrobiologiczne, których należy unikać.

Zanieczyszczenia w konopiach indyjskich
Ołów, Kadm, Rtęć, Chrom

Zanieczyszczenia chemiczne. Metale ciężkie

Niektóre metale ciężkie, które można znaleźć w roślinach uprawnych, a zwłaszcza w konopiach indyjskich, to ołów, kadm, rtęć i chrom. Metale te gromadzą się w różnych częściach ludzkiego organizmu, skąd trudno je wyeliminować i zajmuje to dużo czasu. Po osiągnięciu pewnego poziomu tych toksyn dochodzi do nierównowagi metabolicznej, która prowadzi do zatrucia. Na przykład zatrucie ołowiem nazywa się ołowicą i charakteryzuje się nagromadzeniem tego metalu we krwi, tkankach miękkich i kościach, powodując pewne zaburzenia fizjologiczne i potencjalnie prowadząc do śmierci.

Nie wszystkie rośliny tolerują uprawę w wysokich stężeniach tych zanieczyszczeń. Jednak roślina konopi jest na nie odporna, dlatego nie jest tak łatwo zauważyć ich nadmiar. Ta właściwość, w połączeniu z jej szybkim wzrostem, oznaczała, że ​​konopie badano pod kątem zastosowania w fitoremediacji. Fitoremediacja polega na uprawie roślin w zanieczyszczonych glebach, tak aby absorbowały metale ciężkie i inne zanieczyszczenia, powodując odkażanie gleby. Późniejsza obróbka tych roślin pozwala na kontrolowaną eliminację zanieczyszczeń. Można je również wykorzystać jako surowiec do produkcji niektórych produktów nieprzeznaczonych do spożycia. Wykazano zdolność rośliny konopi do absorpcji radioaktywnego cezu.

Nagromadzenie tych metali ciężkich w roślinach jest spowodowane uprawą w zanieczyszczonych glebach, wykorzystaniem zanieczyszczonej wody lub stosowaniem nawozów niskiej jakości.

Niektóre niemetaliczne zanieczyszczenia chemiczne. Arsen, azotany i azotyny

Zanieczyszczenia w konopiach indyjskich
Penicylium. Zdjęcie dzięki uprzejmości Peter Halasz

Zanieczyszczenie wody przez arsen jest znacznie częstsze niż nam się wydaje. W rzeczywistości istnieje kilka obszarów w Polsce (południowa część), czy Hiszpanii, w których wody są zanieczyszczone arsenem. Najnowszy przypadek ma miejsce w Galicji, gdzie stara kopalnia złota spowodowała zanieczyszczenie wód arszenikiem. Złoto w tych kopalniach jest częścią minerału skalnego – arsenopirytu, który jest sproszkowany i myty w celu wyizolowania metalu szlachetnego. Spożycie arsenu wiąże się z rakiem skóry i innymi dolegliwościami. Rośliny naturalnie pochłaniają arszenik, który gromadzą się w tkankach, dlatego należy unikać korzystania z wód gruntowych lub studni, o których nie wiemy, czy występuje ten pierwiastek. Gleby mogą być również zanieczyszczone arsenem.

Azotyny to sposób, w jaki azot jest obecny w roślinach. Uprawy wymagają pewnej ilości azotu do prawidłowego wzrostu. Kiedy stosujemy nawozy z azotem organicznym, w glebie przekształca się ono w amoniak, azotyny i azotany w procesie zwanym nitryfikacją. Duża część azotu, który stosujemy do naszych roślin, jest absorbowana w postaci azotanów, chociaż mogą one również absorbować znaczne ilości amoniaku i azotynów.

Gdy azotany dostaną się do naszego organizmu, część może stać się azotynami. Połączenie azotynu z niektórymi aminami organicznymi może powodować powstawanie nitrozoamin, substancji o wysokiej mocy rakotwórczej.

Toksyny biologiczne

Zanieczyszczenia w konopiach indyjskich
Mączniak. Zdjęcie dzięki uprzejmości
Truman State University

W organicznych zanieczyszczeniach chemicznych znajdują się toksyny pochodzenia biologicznego, które są wytwarzane przez mikroorganizmy (grzyby i bakterie). Niektóre bakterie mają te toksyny w błonie komórkowej i nazywane są endotoksynami.

W przypadku grzybów mówimy o mikotoksynach i są one zwykle substancjami wydzielanymi przez te mikroorganizmy.

Pozostałości pestycydów

Marihuana przeznaczona do spożycia nie powinna zawierać pozostałości pestycydów. Istnieje przekonanie, że przestrzeganie terminu bezpieczeństwa określonego na pojemniku z pestycydami jest już wystarczające i że w roślinach nie pozostaną żadne pozostałości. To niekoniecznie musi być prawdą.

W chemicznych insektycydach na ich opakowaniach zawsze znajduje się lista upraw dozwolonych, z wyszczególnieniem tych upraw, w których można zastosować pestycyd. Powodem, dla którego nie można go zastosować do innych upraw, jest maksymalny limit pozostałości. W zależności od gatunku rośliny, który został poddany działaniu tego samego produktu owadobójczego, może on zawierać różną ilość pozostałości w produkcie końcowym.

W konopiach indyjskich nie ma badań wskazujących ilość pozostałości, które się w nich znajdują po zastosowaniu określonego środka owadobójczego. W ten sposób nie wiemy, ile pozostałości możemy spożyć. Okres bezpieczeństwa, który widnieje na labelce, nie dotyczy konopi indyjskich, ponieważ dotyczy tylko upraw zatwierdzonych, które etykieta zawiera.

Zanieczyszczenia biologiczne

Są to te mikroorganizmy (bakterie, grzyby i drożdże), które można znaleźć w produkcie końcowym.

Podczas uprawy rośliny mogą rozwijać różne patogeny roślinne, głównie grzyby. Jednak te grzyby, które atakują tylko gatunki roślin, nie są zwykle ludzkimi patogenami, ale ich wdychanie lub wdychanie zarodników może powodować poważne reakcje alergiczne. Istnieje choroba zwana kanabinozą, która jest specyficzna dla tych, którzy pracują z włóknami konopnymi i wdychają cząsteczki zawieszone w środowisku. Głównym objawem jest znaczna niewydolność oddechowa. Niektórzy badacze wskazują, że mikroorganizmy, które mogą być obecne w tych cząsteczkach, są odpowiedzialne za tę chorobę. Istnieje kilka patogenów roślinnych, które wytwarzają toksyny, takich jak Trichothecium Roseum lub mączniak prawdziwy.

W USA przeprowadzono badanie, aby sprawdzić, jakie rodzaje mikroorganizmów znaleziono w środowisku upraw konopi indyjskich. Wyniki wykazały, że zarodników grzybów z rodzaju Penicillium było do 100 razy więcej w środowisku upraw domowych niż na zewnątrz. Grzyb ten występuje głównie w glebie i podłożach, ale jego zarodniki można łatwo uwolnić do środowiska. Chociaż niektóre grzyby z tego rodzaju są wykorzystywane do produkcji sera, inne wytwarzają toksyny, które mogą powodować poważne szkody zdrowotne. Odkryto również, że prace podczas przycinania gotowych konopi i przygotowanie ich do suszenia spowodowało uwolnienie zarodników, które osiągnęły stężenie do 500 000 zarodników na metr kwadratowy. Badacze zalecają stosowanie masek podczas zbiorów i zabiegów końcowych, ponieważ to wysokie stężenie zarodników może powodować reakcje alergiczne i nadwrażliwość [1].

Zanieczyszczenia w konopiach indyjskich
Escherichia coli

Niektóre mikroorganizmy

Escherichia coli . Jest to bakteria występująca głównie w jelitach i odchodach zwierząt. Chociaż istnieje wiele szczepów, które nie są patogenne, wiele innych może powodować poważne choroby i biegunkę. Istnieją również szczepy wytwarzające toksyny.

Znajdowany w odchodach zwierzęcych znajduje się również w oborniku i wykonanym z nich kompoście. Dlatego drogą zanieczyszczenia tą bakterią jest kontakt rośliny z tego rodzaju nawozami, albo dlatego, że roślina styka się z nią, kiedy ją stosujemy, albo dlatego, że kiedy ją wycinamy, odkładamy ją na glebę, która miała z nimi wcześniej styczność.

Kontakt z odchodami zwierząt domowych, takich jak psy, koty i myszy, może powodować zanieczyszczenie. Również obchodzenie się z produktem za pomocą niewłaściwie umytych rąk może być przyczyną zanieczyszczenia.

Rodzaj Salmonella. Podobnie jak E. coli, są to enterobacteriaceae występujące w kale zwierząt. Istnieje kilka szczepów, które powodują poważne choroby u ludzi. Zdarzają się przypadki zatrucia Salmonellą z powodu zanieczyszczonej marihuany, jak miało to miejsce w 1981 r. W USA, kiedy odnotowano 85 przypadków zapalenia jelit wywołanego przez Salmonellę. Z tych 85 przypadków 71% osób miało kontakt z marihuaną, którą przebadano na obecność Salmonelli Munchen [2].

Zarówno E. coli, jak i Salmonella są bakteriami, które muszą dotrzeć do przewodu pokarmowego, aby spowodować infekcję. Dlatego w przypadku spożywania konopi ryzyko jest natychmiastowe. Dla tych, którzy spożywają go w inhalacji, największe ryzyko występuje przy zetknięciu się z zanieczyszczoną marihuaną, na przykład, gdy kruszymy materiał roślinny, aby zrobić papierosa. W tym przypadku palce są nasączone bakteriami, więc jeśli następnie dotkniemy jedzenia lub włożymy ręce do ust bez uprzedniego umycia, ryzyko infekcji jest wysokie.

Zanieczyszczenia w konopiach indyjskich
Salmonella

Rodzaj Aspergillus. Grzyby te należą do najniebezpieczniejszych, jakie możemy znaleźć, nie tylko ze względu na ich zdolność do rozwoju w ciele, ale również z powodu produkcji mykotoksyn o wysokiej rakotwórczej mocy zwanych aflatoksynami. Jest to grzyb występujący wszędzie i ciągle oddychamy jego zarodnikami. Zasadniczo nie powoduje to żadnego problemu, jednak u wrażliwych osób lub z pewnymi patologiami, które powodują osłabienie układu odpornościowego, może powodować chorobę zwaną aspergilozą. Choroba ta polega na tym, że grzyb zaczyna rosnąć w płucach, a ciało zaczyna pokrywać go komórkami, powodując masę zwaną aspergilloma, która ostatecznie wpływa na narządy. Zgłaszano przypadki aspergilozy u użytkowników marihuany, ponieważ zarodniki są łatwo wdychane przy każdym zaciągnięciu się. Grzyb ten został wykryty głównie na konopiach indyjskich, które zawierają wysoki poziom wilgotności lub które były przechowywane w wysokich warunkach wilgotności i ciepła.

Artykuł ukazał się w Fundacion Canna. Przetłumaczony na j.polski.

Jakub Gajewski
Postaw nam kawę
Postaw mi kawę na buycoffee.to
0 Komentarzy

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

Sadzić, Palić, Zalegalizować! | WolneKonopie.org © 2021 - Made on blunt. - underground: BTC: 17NmuD6sAUWSMaRREHMhdavVu4pse2U5Vh ETH: 0xb8e9b131bc5a3e06e3a87ad319f5e5b9b1f9ed16
  • Partnerzy

  • Dowiedz się jak tu trafić. 

  • lub

    Zaloguj się używając swojego loginu i hasła

    Nie pamiętasz hasła ?

    Skip to content