Zapraszamy na ogólnopolską konferencję naukową „Technologie przyjemności – Kultura substancji psychoaktywnych”, która odbędzie się 19-20 października 2012.  Spotykamy się w Krakowie przy ul. Grodzkiej 52, w Instytutucie Socjologii UJ.  Na konferencji wezmą udział przedstawiciele Wolnych Konopi, którzy wezmą udział w panelu dyskusyjnym. 

Celem naszej konferencji będzie przeprowadzenie humanistyki przez doświadczenie substancji psychoaktywnych i poszerzenie refleksji biopolitycznej o kontekst narkotykowy. Współczesna humanistyka niechętnie sięga po tematy związane z substancjami psychoaktywnymi, pozwalając im funkcjonować w oswojonych kontekstach polityki de/legalizacyjnej, socjologii uzależnień i dyskursu medycznego. Milczenie wokół narkotyków wybrzmiewa szczególnie głośno w polskim kontekście, gdzie politycznym wojnom narkotykowym nie towarzyszy pogłębiona refleksja kulturoznawcza. Jak udowodnił Jacques Derrida, wyparcie narkotyku poza obszar logosu stanowi jeden z fundujących gestów Platońskiej filozofii, który ukształtował współczesne myślenie o cielesności i psychoaktywności. Humanistyka tkwi więc w niejawnym uzależnieniu od narkotyków, które modelują jej aparat poznawczy, same pozostając jednak na marginesie jej zainteresowań. Celem naszego sympozjum będzie sproblematyzowanie tych związków i ujawnienie rozmaitych kontekstów, w jakich narkotyki funkcjonują we współczesnym świecie. Jeśli bowiem przyjmiemy, że pod pojęciem narkotyku kryją się nie tylko nielegalne substancje, ale także legalne używki, leki psychotropowe, „dopalacze”, rośliny psychoaktywne, digital drugs, okaże się, że substancje psychoaktywne sytuują się w samym centrum współczesnych sporów biopolitycznych. Używane w leczeniu depresji, w wojsku, a także w trakcie porodu lub w procedurach eutanazji, narkotyki stanowią potężne narzędzie regulacyjne biowładzy, obiecując jednocześnie jej przekroczenie. Zwłaszcza, że w erze designer drugs, kiedy prawne procedury dyskursywne nie są w stanie nadążyć za produkcją nowych narkotyków, mnożą się możliwości prywatnego używania substancji psychoaktywnych poza regulatywną polityką państwa.

Używanie narkotyków towarzyszy ludzkości od zawsze i jest elementem rozmaitych praktyk kulturowych, strategii tożsamościowych i polityk regulacyjnych. Wykracza więc daleko poza konteksty subkulturowe i kulturę klubową, oferując możliwość ponownego przemyślenia sprzeczności współczesnego kapitalizmu. Narkopoliyka jest tym samym nie tyle debatą polityczną na temat de/legalizacji, ale sporem biopolitycznym o kształt kultury współczesnej w ogóle. Narkotyki obiecują jeszcze jedno przekroczenie. Destabilizują one oswojone opozycje natura/kultura, ludzkie/nieludzkie, naturalne/syntetyczne, ciało/umysł, oferując wyjście poza tradycyjną, antropocentryczną humanistykę. Narkotykowy posthumanizm nie jest dziś już wyłącznie domeną popularnego kina, ale propozycją filozoficzną, która oferuje przemyślenie współczesnych debat, skoncentrowanych wokół podmiotowości, ciała i polityki z nowej perspektywy, w której refleksja humanistyczna spotyka się z dyskursami neurobiologii i psychofarmakologii.

Konferencja skierowana jest do studentów, doktorantów oraz pracowników naukowych reprezentujących różne dyscypliny naukowe: prawo, kulturoznawstwo, filologię, historię sztuki, medioznawstwo, filmoznawstwo, filozofię, etykę, socjologię, psychologię, politologię, medycynę, antropologię, gender studies i inne.

Dyskusji chcielibyśmy poddać następujące zagadnienia:

 • narkotyki wobec sztuki – literatura, kino, muzyka… – inspiracje, reprezentacje, użycia
 • substancje psychoaktywne a filozofia – Derrida, Deleuze, Foucault, Benjamin, Freud, Lacan, Latour i in.
 • psychoaktywność wobec prawnych i filozoficznych koncepcji sprawczości
 • doświadczenie narkotykowe w refleksji antropologicznej
 • kulturowa historia roślin psychoaktywnych
 • substancje psychoaktywne a audiowizualność
 • narkotyki w kulturze popularnej – negocjacje dominującego porządku symbolicznego
 • narkotyki, płeć i seksualność – polityki tożsamości wokół substancji psychoaktywnych
 • narkotyki a postkolonializm i race studies – orientalizacja dyskursu narkotykowego
 • narkotyki a subkultury, kultura klubowa i muzyka pop
 • narkotyki w kulturze partycypacji – fandomy, fora internetowe, nowe techniki organizacji i produkcji wiedzy
 • designer drugs/research chemicals i kultura nowych narkotyków
 • substancje psychoaktywne a projekty inżynierii społecznej (np. EcstasyData)
 • media chemiczne/media biologiczne – narkotyki jako technologie medialne
 • doświadczenie psychoaktywności w grach komputerowych
 • biopolityki psychoaktywności – narkotyki jako narzędzia zarządzania życiem społecznym
 • narkotyki w perspektywie neurobiologii i psychofarmakologii
 • programy i polityki redukcji szkód
 • wojny narkotykowe i dyskurs „paniki moralnej”
 • nowe perspektywy polityki narkotykowej w Polsce i na świecie
 • dekstrometorfan, benzydamina, dimenhydrynat, kodeina… – pozamedyczne użycie leków psychotropowych
 • terapia uzależnień- co oprócz leczenia stacjonarnego i substytucji?

Zainteresowanych prosimy o przesyłanie abstraktów referatów wraz z danymi osobowymi i nazwą reprezentowanej instytucji do dnia 30 sierpnia 2012 r. na adres: technologie.przyjemnosci@gmail.com.

Zastrzegamy sobie prawo do selekcji zgłoszeń. Nie pobieramy opłaty konferencyjnej. Planujemy wydanie monografii zbiorowej.

Organizatorzy: Instytut Socjologii UJ, Instytut Performatyki UJ, Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne UJ, Studencka Inicjatywa Narkopolityki UJ, Koło Naukowe Medioznawców UJ, Koło Naukowe Performatyków UJ.

Komitet Organizacyjny: Maciej Stola, Jakub Mihilewicz, Aleksander Małecki, Justyna Stasiowska, Aleksandra Grunt-Mejer, Michał Goławski, Filip Kinczyk

Rada Naukowa:

prof. dr hab. Ryszard Krajewski
prof. dr hab. Jerzy Vetulani
dr Mateusz Borowski
dr Anna Nacher
dr Mateusz Klinowski

Projekt konferencji:  mgr Michał Gulik

Zapraszamy na naszą stronę na FACEBOOKU i oficjalne WYDARZENIE

Jakub Gajewski
Postaw nam kawę
Postaw mi kawę na buycoffee.to
0 Komentarzy

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

Sadzić, Palić, Zalegalizować! | WolneKonopie.org © 2021 - Made on blunt. - underground: BTC: 17NmuD6sAUWSMaRREHMhdavVu4pse2U5Vh ETH: 0xb8e9b131bc5a3e06e3a87ad319f5e5b9b1f9ed16
 • Partnerzy

 • Dowiedz się jak tu trafić. 

 • lub

  Zaloguj się używając swojego loginu i hasła

  Nie pamiętasz hasła ?

  Skip to content