+

DLACZEGO NIE WARTO PODDAWAĆ SIĘ DOBROWOLNIE KARZE?