+

NOWE BADANIA WSKAZUJĄ, ŻE DŁUGOOKRESOWE STOSOWANIE MARIHUANY JEST BEZPIECZNE!