Skarga do Sądu Najwyższego w sprawie uniemożliwienia przeprowadzenia Inicjatywy 100 tys. podpisów

Skarga na odmowę przyjęcia zawiadomienia o utworzeniu Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej „Wolne Konopie” na rzecz ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii