Konopie leczą

Wiadomości

DLACZEGO DEPENALIZACJA MARIHUANY NIE WYSTARCZY?

D epenalizacja posiadania marihuany to pierwszy, niezbędny krok w kierunku reformowania reżimu prohibicji narkotykowej. Sama depenalizacja nie rozwiązuje wielu problemów związanych z prohibicją – takich jak wysoki poziom przestępczości, korupcja, rozrost nielegalnych rynków czy szkodliwe konsekwencje dla zdrowia w przypadku wprowadzenia do obrotu leków bez nadzoru regulacyjnego.

CZYTAJ WIĘCEJ

OPINIA PREZESA SĄDU NAJWYŻSZEGO DOTYCZĄCA PROJEKTU WOLNYCH KONOPI „30 GRAMÓW I 3 KRZAKI”

S ystem prawa musi być spójny, a kontrola narkotyków maksymalnie uszczelniona – do projektowania regulacji medycznej marihuany wymagana jest biegła znajomość ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii i prawa farmaceutycznego oraz regulacji ościennych w tym unijnych. CZYTAJ WIĘCEJ


Chętnie pomogę