Konopie leczą

Publikacje Naukowe - Baza wiedzy

Konopie w kulturze: między religią, ekonomią, polityką i medycyną – PRACA MAGISTERSKA Ryszard Seweryn

Konopie w kulturze: między religią, ekonomią, polityką i medycyną

Autor : Ryszard Seweryn Lipiński
Kierunek: Kulturoznawstwo
Specjalność: Media i kultura popularna

Praca do pobrania.


PRZECIWDZIAŁANIE I ZWALCZANIE NARKOMANII W POLSCE – PRACA MAGISTERSKA JOANNA ZAREMBA

Praca magisterska Joanny Zaremby dotycząca przeciwdziałania i zwalczania narkomanii w Polsce. W opracowaniu znalazł się fragment dotyczący działań Stowarzyszenia Wolne Konopie. CZYTAJ WIĘCEJPREZENTACJA „UPRAWA ROŚLIN W POMIESZCZENIACH” – SEMINARIUM W HARRACHOVIE

S eminarium odbyło się 5.11.2015r w czeskim Harrahovie. Prezentacja przedstawia podstawy wiedzy o uprawie konopi, które autor tłumaczy i rozwija podczas seminarium. Prezentacja zrobiona jest w programie Microsoft Power Point. CZYTAJ WIĘCEJ


PREZENTACJE PRELEGENTÓW Z I SEMINARIUM „CANNABIS (MARIHUANA) LECZY” ORAZ MATERIAŁ VIDEO

Poniżej przedstawiamy prezentacje prelegentów występujących na I seminarium „Cannabis ( Marihuana) Leczy”, które odbyło się 28.02.2015r. w Oławie.  CZYTAJ WIĘCEJ


KONTROWERSJE SPOŁECZNO-POLITYCZNE WOKÓŁ DEBATY O LEGALIZACJI MARIHUANY – PRACA LICENCJACKA

Coraz częstszym zjawiskiem w Rzeczpospolitej Polskiej stały się dyskusje na temat legalizacji marihuany. Tego typu działania mają zarówno zwolenników jak i zatwardziałych w swoich przekonaniach przeciwników. W mediach, a szczególnie w Internecie, toczy się mnóstwo burzliwych sporów dotyczących zalegalizowania marihuany w Polsce. Jedni twierdzą, że konopia jest lekarstwem na padaczkę, stwardnienie rozsiane, AIDS, bóle reumatyczne czy nowotworowe. Roślinę tę można wykorzystać do produkcji biopaliw, papieru, w przemyśle włókienniczym lub spożywczym. Zdaniem zwolenników legalizacji państwo dobrowolnie rezygnuje z podatków, które mogłyby zasilać budżet gdyby handel marihuaną był legalny, a tym samym przeznacza ogromne środki na aparat policyjny, sądowy a także więziennictwo. Zdaniem przeciwników natomiast nie do końca odkryto jakie niesie za sobą konsekwencje spożywanie marihuany, czy zawiera ona szkodliwe dla organizmu substancje, tak jak chociażby papierosy. Twierdzą również, iż nie zbadany jest wpływ konsumpcji na ludzi ze słabą psychiką, u których może wywoływać paranoje lub lęki. Marihuana nie jest lekiem, jest środkiem, który odurza i ogromnie uzależnia.

 

 KONTROWERSJE SPOŁECZNO-POLITYCZNE WOKÓŁ DEBATY O LEGALIZACJI MARIHUANY – PRACA LICENCJACKA„KONSTRUOWANIE POCZUCIA KONTROLI UŻYTKOWNIKÓW NAD MARIHUANĄ I KONTEKST NIE-LEGALNOŚCI” PRACOWNIA ROZWOJU OSOBISTEGO, 2013

U żywanie marihuany jest procesem społecznym dla jednostki, ale także w makro skali stanowi zagadnienie społeczne i to niezwykle dynamiczne. Badacze, media, nauczyciele opisują procesy takie jak normalizacja, wzrost konsumpcji, a same te informacje stają się przedmiotem debat publicznych, uproszczeń, są inkorporowane do ideologii, stają się elementami stereotypów, co sprawia, że dyskursy wokół używania marihuany są tyleż gorące, co chaotyczne.

KONSTRUOWANIE POCZUCIA KONTROLI UŻYTKOWNIKÓW NAD MARIHUANĄ I KONTEKST NIE-LEGALNOŚCI”

CZYTAJ WIĘCEJNARODOWY RAPORT EMCDDA 2012 – POLSKA

R olą EMCDDA jest uzyskiwać i przetwarzać statystyczne, dokumentacyjne oraz techniczne informacje o narkotykach i narkomanii i tym samym przedstawiać UE i państwom członkowskim ogólny obraz problemu narkotyków w Europie, w przypadkach gdy w zakresie swoich kompetencji podejmują one środki lub działania w celu walki z narkotykami. Centrum nie może wykraczać poza ten ogólny obraz ani zbierać danych osobowych.

NARODOWY RAPORT NARKOTYKOWY 2012 (eng)KLUBY KONOPNE W HISZPANII W TRAKCIE STABILIZOWANIA ALTERNATYWY

Kluby Konopne (KK) to niekomercyjne stowarzyszenia zażywających, którzy zbierają się razem by hodować i dystrybuować dostateczne ilości konopi, by spełnić swe potrzeby bez konieczności sięgania na czarny rynek. CZYTAJ WIĘCEJ„ASPEKTY EKONOMICZNE I SPOŁECZNE WYNIKAJĄCE Z REGULACJI KONOPI INDYJSKICH”

Praca naukowa poświęcona została tak zwanej „narkotykowej” polityce karnej, ze szczególnym uwzględnieniem marihuany. Opisano związek marihuany z czarnym rynkiem. CZYTAJ WIĘCEJKARANIE ZA POSIADANIE – KOSZTY,CZAS,OPINIE

P ublikacja została przygotowana w ramach projektu „Oszacowanie kosztów funkcjonowania ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii”, sfinansowanego przez Międzynarodowy Program Polityki Narkotykowej, Open Society Instytut. CZYTAJ WIĘCEJUPRAWA KONOPI SIEWNEJ – STAN OBECNY I PERSPEKTYWY ROZWOJU UPRAWY TEJ ROŚLINY

Trzymasz w ręce opracowanie, którego treść obala dotychczasowe utarte poglądy na temat konopi. Konopi jako rośliny użytkowej nie jako narkotyku. Prezentowane wiadomości mają pokazać traktowanie tej rośliny przez człowieka na przestrzeni wieków, sposobów uprawy, nowych technologii oraz przyszłości i perspektyw uprawy tejże rośliny. CZYTAJ WIĘCEJWIZERUNEK STOWARZYSZENIA WOLNE KONOPIE – PRACA DYPLOMOWA

Organizacja ta jest mi bardzo bliska. Pierwszą styczność ze stowarzyszeniem Wolne Konopie miałam sześć lat temu, gdy po raz pierwszy pojechałam na Marsz Wyzwolenia Konopi do Warszawy. Od tamtego czasu przyglądam się ich działaniom, uczęszczam na organizowane przez nich wydarzenia i happeningi. Staram się aktywnie uczestniczyć w działaniach na rzecz racjonalnej polityki narkotykowej, edukacji oraz uświadamiania ludzi.

CZYTAJ WIĘCEJStrona 1 z 3123

Chętnie pomogę